Japanska asocijacija kripto berzi (JVCEA) "primoraće" neke od  svojih klijenata na ograničenje trgovačkih aktivnosti - izveštava Cointelegraph Japan 28. jula.

Samorulativni organ je navodno uspostavio takvu politiku da će zahtevati od svojih korisnika kripto berzi da postave maksimalne limite na obime trgovanja koje ostvaruju na berzama.

Ovaj potez, kako se navodi ima za cilj da spreči investitore sa "manjim sredstvima" da pretrpre velike gubitke i da spreči suočavanje sa problemima osnovnih dnevnih troškova. Izveštaj ne definiše specifično šta su to "manja sredstva", niti određuje tačne limite (granice) koje treba postaviti.

Prema izveštaju, korisnicima kripto berzi će biti omogućeno da izaberu jednu od dve opcije postavljanja trgovinskog limita.

Prva opcija predlaže univerzalni maksimum koji podrazumeva uspostavljanje jedne fiksne maksimalne granice za sve trgovce sa "manjim sredstvima". Druga opcija predlaže više individualni pristup postavljanjem različitih limita za različite korisnike u zavisnosti od raznih faktora kao što su njihovo investitorsko iskustvo, prihod, vrednost njihovih sredstava/imovine, i njihovo godište/starost.

JVCEA je navodno predložila ograničenu trgovinsku aktivnost za maloletna lica, zahtevajući potvrdu odrasle osobe kao meru koja će doprineti u borbi protiv pranja novca.

Protekle nedelje, JVCEA je objavila svoje namere da ograniči trgovanje postavljanjem limita svojim kripto korisnicima, navodno sa namerom da spreči značajnije gubitke korisnika izazvanih veoma nestabilnim kripto tržištem.

JVCEA je formirana početkom marta, sa 16 kripto berzi udruženih u cilju razvijanja i formiranja koordiniranih pravila i politika za obezbeđivanjem sigurnosnih standarda za trgovanjem kriptovalutama. Formiranje grupe se dogodilo nedugo nakon januarskog haka na japansku kripto berzu Coincheck, koji je doneo gubitke od preko 534 miliona dolara.

Asocijacija je navodno uspostavljena radi zajedničke regulacije tržišta sarađujući sa lokalnom Agencijom za finansijske usluge (FSA), koja je nedavno bila restruktuirana kako bi poboljšala svoje poslovanje u područijima finteha i kriptovaluta.

 

Pripremio: Bojan Zečević