Japanski elektronski gigant Sony podneo je dva patenta za povećanje ekosistema zasnovanih na blokčeinu, prema podacima pod brojem 20180218027 i 20180219686 koji je objavio Američki zavod za patente i žigove (USPTO) 2. avgusta.

Kroz patente, Sony namerava da unapredi dizajn i strukturu blokčein hardvera kroz uvođenje novih kola na procese tehnologije distribuiranog registra.

Prva aplikacija pod nazivom "Elektronski nod i način održavanja distribuiranog registra" opisuje elektronski uređaj za održavanje blokčeina na bazi više elektronskih nodova, uključujući i više blokova povezanih sa najmanje jednim od postojećih blokova.

Patent objašnjava šemu dodavanja novih blokova na distribuiranom registru u kompresovanom formatu, što doprinosi uspostavljanju konkurentnog načina ponašanja nodova koji obavljaju proces rudarenja, što znači da manji blok koji proizvodi nod može dobiti veću nagradu.

U drugom patentu "Uređaj i sistem", Sony predlaže način održavanja blokčeina od više virtuelnih nodova, što ukazuje na mehanizam pristupa distribuiranom registru preko barem jednog od ovih nodova.

Pripajanjem virtuelnih nodova, Sony namerava da osigura integritet blokčeina u slučajevima "gde je broj uređaja mali ili postaje mali", na primer, ako je broj uređaja pao.

Osnovana 1946. godine, Sony Corporation je već dala svoj doprinos u razvoju blokčein tehnologije; međutim, najnoviji patenti su prvi koji se bave hardverskim sistemom distribuiranog registra.

Godine 2017. multinacionalni konglomerat je podneo patentnu prijavu za sistem sa više faktora za autentifikaciju (MFA) na bazi blokčeina, predlažući kombinaciju dve različita distribuirana registra za sprovođenje procesa prijavljivanja.

Takođe, 2017. godine, Sony se udružio sa tehnološkim gigantom IBM da razvije edukativnu platformu zasnovanu na blokčeinu kako bi obezbedila sigurno deljenje studentskih evidencija.

Nedavno je američki maloprodajni gigant Walmart podneo patent za upravljanje pametnim uređajima preko blokčeina, koji bi zadržao privatne ključeve kako bi odobrio transakciju. Ranije u julu, Bank of America (BoA) je podnela patent za sistem validacije podataka na bazi blokčeina koji omogućava praćenje izvora informacija potvrđujući prenošenje resursa.

 

Pripremio: Nikola Tasić