Japanska agencija za finansijske usluge (FSA) je objavila da je od avgusta 2017. godine primila prijave registraciju od 50 bitkoin menjačnica. Prijave se pregledaju u cilju zakonskog usaglašavanja.

Izveštaj lokalnog novinara Sankei Šimbuna navodi da je agencija započela  razmatranja o tome da li su menjačnice kriptovaluta sprovele mere u cilju zaštite njihovih korisnika.

Status digitalnih valuta u Japanu

Vlada Japana je izmenila zakon o poravnanju fondova u aprilu 2017. godine kako bi omogućila prihvatanje bitkoina kao zakonitog načina plaćanja. Ova odluka je podstakla optimistički stav među trgovcima kriptovaluta u dužem periodu.

FSA treba da obezbedi da menjačnice budu u skladu sa zahtevima pre nego što dobiju licencu za rad, shodno zakonu. Među zahtevima su i primene odgovarajućih mera za garantovanje potpune zaštite korisnika. Pored toga, menjačnice su dužne da informišu FSA o rizicima od finansijskih gubitaka zbog faktora kao što je nestabilnost cena.

FSA je dužna da kontroliše da li su sredstva menjačnice jasno razdvojena od depozita korisnika i garant je uspostavljanja odgovarajućih sistema upravljanja rizicima.

Japanske kompanije dodaju bitkoin menjačnice u svoje ponude usluga

Veće kompanije u Japanu počinju sa dodavanjem bitkoin menjačnica u svoju ponudu usluga. Konglomerat Remix Point je u martu 2016. godine pokrenuo sopstvenu menjačnicu Bitpoint. Fisco d.o.o., davalac finansijskih informacija na listi Jasdaq je predstavio svoju bitkoin menjačnicu.

Druge kompanije koje su pokrenule svoje menjačnice su: GMO, SBI Holdings i Money Partners Group.

Kontinuirana integracija bitkoina u japansku ekonomiju pozitivno utiče na buduću cenu bitkoina.