JP Morgan Chase & Co. je napravio nacrt aplikacije koja će koristiti mrežu bez posrednika (peer-to-peer) preko koje će se vršiti naplate i predao zahtev za patent kod američkog Zavoda za intelektualnu svojinu trećeg maja. Mreža bi trebala da koristi tehnologiju distribuiranog registra (DLT), kao što je blokčein, za transakcije u okviru i izvan banke.

Aplikacija opisuje mane običnog bankarskog sistema za transakcije koje se obavljaju preko granica:

"Veliki broj poruka mora da bude razmenjen između banaka i posrednika uključenih u transakciju... klirinzi koji se pojavljuju prilikom protoka novca... usluga može da bude skupa... transakcije u realnom vremenu su nemoguće... transakcije mogu biti rizične zbog velikog broja posrednika uključenih u proces."

Umesto običnog bankarskog sistema, JP Morganova aplikacija koristi distribuirani registar, kao što je blokčein, da procesuira transakcije u realnom vremenu, bez potrebe da zavisi od posrednika.

Patent predviđa različite vrste ovog sistema, ali sve one bi uključivale banku odakle transakcija polazi, banku u koju se sredstva šalju, peer-to-peer mrežu u kojoj bi obe banke učestvovale i distribuirani registar.

Upotreba blokčeina bi omogućila potvrdu transakcije u jednom sistemu koji se sastoji od više učesnika i grana, umesto da svaki od učesnika mora posebno da potvrdi istu transakciju.

Tehnologija distribuiranog registra ima potencijal da totalno promeni sistem plaćanja, sistem kliringa i veza između banaka u okviru države i izvan nje. U maju ove godine, provajder finansijskih poruka SWIFT je napravio saradnju sa 34 globalne banke prilikom testiranja DLT tehnologije.

Ovog aprila, Santander je postala prva banka koja je na globalnom nivou implemetirala sistem transakcija putem blokčeina koristeći tehnologiju koju pruža Ripple. Ovim potezom je pobedila ostale banke rivale, uključujući i institucije Južne Koreje i Japana.


 

Pripremio: Stevan Kostić