1. oktobra 2016. godine, kineski juan je postao peta rezervna svetska valuta. Šta je potrebno da i bitkoin postane?

Šta su rezervne valute?

Termin rezervne valute danas predstavlja valute koje čine deo korpe SPV (specijalnih prava vučenja) Međunarodnog monetarnog fonda. SPV je stvoren od strane MMF-a 1969. godine, kao rezervno sredstvo, jer su nedostajale postojeće rezerve (zlato i američki dolar) za podršku širenja svetske trgovine.

Valute koje čine SPV korpu su američki dolar, evro, japanski jen, funta i od 1. oktobra kineski juan. Američki dolar će i dalje predstavljati glavnu valutu u SPV korpi, sa udelom od 47%.

Kako je kineski juan postao rezervna valuta?

Sastav SPV se pregleda od strane MMF-a svakih pet godina. Ustav (valute i odgovarajuća težina) SPV-a treba da reflektuje relativni značaj valute u svetskim trgovinskim i finansijskim sistemima.

Ako MMF utvrdi da je valuta u slobodnoj upotrebi (širokoj upotrebi za plaćanja u međunarodnim transakcijama i trguje na glavnim deviznim tržištima), može da odluči da je doda u SPV korpu.

Reperi se koriste za merenje sveobuhvatne upotrebe valuta kao rezerve u drugim zemljama, obim valutnog trgovanja, dug izražen u toj valuti i drugo. Sa sve većim značajem Kine u globalnoj ekonomiji i sve većim brojem transakcija u juanima, odlučeno je da se juan ubaci u SPV korpu nakon poslednjeg pregleda u novembru 2015.

Da li bitkoin ima šanse?

Dok bitkoin može da postane nezvanična rezervna valuta širom sveta, malo je verovatno da će postati deo SPV korpe. Čak i ako se iskazane bitkoin transakcije brojno povećaju, glavne globalne ekonomije će teško podržati njegovo uključivanje.

MMF je globalni organ pod kontrolom svojih članova - Vlada različitih zemalja. Fiksni broj (21 milion) bitkoina koji mogu biti izdati je nedostatak - MMF želi valutu čija ponuda može da imitira globalni obim rasta trgovanja. To je jedan od razloga zašto su ostale valute dodate u SPV korpu, osim američkog dolara.