Neposredno pre bitkoin gold forka, tržište je napravilo neke zanimljive poteze.

Cena bitkoina je dostigla novi maksimum 20. oktobra 2017., pet dana pre bitkoin gold forka i tada je bitkoin po prvi put dostigao cenu od 6.000 američkih dolara sa tendencijom da vrednost skoči i na 6.200 dolara.

Oni koji se sećaju nekih od prethodnih forkova su svesni šta se obično dešava  kada se neko izdvoji iz bitkoin mreže. Obično, zajednica se žali, reddit.com, medium.com i twitter.com postaju platforme za španske serije koje se zasnivaju uglavnom na iznošenju "prljavih" stvari o frakcijama unutar zajednice.

Međutim, ne znam da li ste primetili i druge događaje koji su u korelaciji sa podelom lanca? Kada se lanac razdvoji, onaj koji je imao novčiće na mreži iznenada poseduje određeni broj podeljenih novčića koji je jednak broju istih koje je imao na bitkoin mreži. To se dešava zato što će novi lanac biti identična kopija bitkoin blokčeina sve do tačke na kojoj se pojavljuje fork.

Ako novčanik koji posedujete podržava softver odvojenog lanca, bićete vlasnik dva digitalna novčića: bitkoina i novčića koji je produkt podele. U našem primeru koristićemo bitkoin keš kao odvojeni novčić. Kada se lanac bitkoin keša odvojio od glavnog, centralnog lanca, vlasnici bitkoina postali su vlasnici ekvivalentne količine bitkoin keša. To se desilo zato što su lanci identični dok se podela nije desila. Ako ste posedovali 10 bitkoina pre podele, onda ste nakon nje imali 10 bitkoina, ali i 10 bitkoin keša.

Ovo je mesto gde put postaje klizav. Ljudi ili organizacije sa nepoznatom količinom novca mogu da koriste podele kao prilike za ostvarivanje značajnih dobitaka, kako od bitkoinove, tako i druge odvojene mreže kada dođe do odvajanja iste.

 

Priprema za podelu

Recimo da je Marko vlasnik 35.000 bitkoina u vrednosti od 5.000 američkih dolara po jednom novčiću. Markova digitalna imovina vredi 175.000.000 dolara. Kao i svako ko ima velike količine novca uloženog na neko tržište, Marko veoma pomno prati vesti koje mogu uticati na njegov položaj ili bolje rečeno bogatstvo na tom tržištu. Marko saznaje da će se desiti velika podela u bitkoin mreži i da će ona stvoriti novi novčić, bitkoin keš.

Povrh toga, Marko saznaje da će kreator njegovog novčanika, u kome drži, poseduje bitkoine podržati odvojeni softver i samim tim zaključuje da će pored bitkoina posedovati i bitkoin keš, čim dođe do odvajanja. Sada, Marko očekuje da će pored 35.000 bitkoina isto tako imati i 35.000 bitkoin keš novčića. U ovom slučaju Marko bi bio vlasnik više bitkoina nego što je pre imao i to negde u vrednostni od više miliona dolara.

Međutim, on bi tada nakon tolikog uvećanja bogadstva postao veliki igrač i kao takav bi napravio zid za kupovinu pomoću kojeg bi mogao da donekle kontroliše cenu bitkoina. Kada Marko poveća količinu bitkoina koju poseduje, on takođe povećava količinu bitkoin keša koju će posedovati kada se dođe do podele.

Marko, kao obrazovani investitor koji zna šta radi, odlučuje da ojača svoj položaj u obliku bitkoina i povećava svoje bogatstvo u tom smeru na 50.000 bitkoina dan pre podele. Marko pravi ovaj potez iz razloga zato što želi da poseduje više od 35.000 bitkoin keša koliko bi imao posle podele, a da prethodno nije uradio gore pomenuto ulaganje. Sada, kada dođe do podele, Marko očekuje da će imati po 50.000 bitkoina i bitkoin keša.

Šta se dešava kada se lanac podeli

Kada se bitkoin mreža podelila, neke od vrednosti koje su se nalazile u bitkoin mreži se dele sa odvojenim lancem. Kada se bitkoin keš odvojio od bitkoin mreže, vrednost bitkoina se promenila sa 2.800 na 2.700 američkih dolara (23. jul 2017.).

Kao rezultat deljenja kreiran je bitkoin keš i vredeo je oko 555 dolara u trenutku njegovog puštanja (23. jul. 2017.).

Šta to znači za Marka?

Kada je bitkoin pao sa 2.800 na 2.700 dolara, Markova digitalna imovina (bogadstvo u bitkoinu) je pala sa 140 miliona na 135 miliona dolara, izgubio je 5 miliona dolara. Međutim, zbog podele, Marko sada ima 50.000 bitkoin keša vrednih 555 dolara po jedinici. Iz razloga zato što se ranije dobro informisao oko svega, Marko nema nameru da koristi bitkoin keš, već ih momentalno prodaje u trenutku kada mu opcija za prodaju postane dostupna u njegovoj željenoj menjačnici.

Marko prodaje svih 50.000 bitkoin keša i ostvaruje profit od 27.750.000 dolara. Dobit od 27.750.000 u poređenju sa gubitkom od 5 miliona, koji je doživeo zbog pada cene bitkoina, dovodi do toga da je na kraju dana Marko bogatiji za nešto malo manje od 23 miliona dolara u odnosu na prethodni dan, a to se odigralo kao posledica podele.

Treba imati na umu da postoje i drugi investitori kao što je Marko, koji su takođe na identičan način viskoko obrazovani i izuzetno kvalifikovani za to što rade. Štaviše, oni mogu izvršiti sličnu, ili čak još efikasniju strategiju, u odnosu na Markovu, u vezi sa hard-forkom koji se odigrao; kupiti dosta bitkoina, predvideti podelu lanca na mestu gde vam je ostavljen određeni broj drugih novčića koji je ekvivalentan broju bitkoina koji posedujete, što brže moguće prodati novonastale novčiće da bi se ostvario profit, a zatim  sniziti svoju poziciju po pitanju bitkoina jer je precenjen.

Pojedinci kao što je Marko se nazivaju kitovima: ljudi koji imaju jaku poziciju na tržištu bitkoina i da oni svojim delovanjen na stranama ponude i tražnje mogu značajno uticati na cenu bitkoina. Budući da je potrebno samo nekoliko velikih igrača, koji koriste sličnu strategiju iz razloga da bi mogli donekle da kontrolišu cenu bitkoina. Kada se ovakva prilika dogodi, cena bitkoina možda ne odražava istinsku vrednost istog.

Obzirom da informisani investitori znaju da je cena bitkoina veštački napravljena da bude visoka, zbog velikih igrača, kao što su oni koji sprovode strategiju hard-forka, veliki investitori imaju podsticaj da snize svoju poziciju u svetu bitkoina kada odrade svoj plan koji je vezan za fork. Na taj potez se odlučuju zato što očekuju da se cena bitkoina vrati u normalu i približi onoj koja je njena istinska vrednost, kada se uticaj koji je stvoren forkom smanji.

Budući da postoji više ljudi poput Marka koji imaju relativno jaku poziciju na tržištu bitkoina, kada oni smanje svoju poziciju u istom do nivoa koji im odgovara tokom devalvacije valute, sposobni su da naprave zid za prodaju koji smanjuje cenu bitkoina.

Posle velike prodaje drugih novčića - jer investitiri smartaju da je gotovo bezvredno za njih da ih dugoročno zadrže - i bitkoina - jer investitori znaju da je cena kratkoročno veštačka zbog tržišne strategije- investitori kapitalizuju nisku cenu bitkoina koja je produkt masovnog prodajnog zida, koji su sami kreirali, da bi potom kupili novčiće po nižoj ceni koju su sami kreirali.

Povrh toga što investitori ostvaruju ogroman profit prodajom ostalih novčića posle podele, oni takođe ostvaruju značajan priliv sredstava i od razlike u ceni po kojoj su prvo prodali, pa potom kupili bitkoine. Tokom perioda kada investitori kupuju nazad prethodno prodane novčiće, mi težimo da se cena stabilizuje u kratkom vremenskom roku.

Uspon i krah

Investitori su na isti način mogli da gomilaju zalihe bitkoina očekujući istu količinu i ostalih novčića, koji bi bili produkt podele, a zatim da prodaju značajnu količinu obe valute i bitkoina i novodobijenog novčića u našem primeru bitkoin keša, a da bi ostvarili značajnu kapitalnu dobit koja im stoji na raspolaganju.

Ne mogu se isključiti ni mogućnosti da je i nekoliko drugih tržišnih faktora uticalo na porast cene bitkoina, a zatim i nanjegov naknadni pad. Da li zaista možemo da verujemo u to?


 

Pripremio: Miodrag Radonjić