The Electronic Frontier Foundation (EFF), vodeća neprofitna organizacija koja brani građanske slobode u digitalnom svetu od 1990. godine, se protivi nepraktičnoj uredbi o bitkoinu koji je Kalifornija predložila kao A.B. 1123.

U avgustu 2015. godine, EFF se usprotivila sličnom regulatornom okviru za bitkoin pod nazivom A.B. 1326, poznatiji kao Californian BitLicense. Tada su članovi EFF-a korespondirali sa autorima zakona i izrazili zabrinutost organizacije zakonodavcu.

U članku pod naslovom “Dozvola (uredba) za ubistvo inovacija: Zašto A.B.1326 - Kalifornijska bitkoin licenca - je loša za posao, inovacije i privatnost,” EFF navodi:

“Mi imamo probleme u filozofskom smislu sa A.B.1326 - i sa regulatornom šemom koja je predložena i sa trenutkom u kojem je predložena s obzirom na razvoj novih tehnologija digitalnih valuta - i imamo tehničku primedbu o na načinu na koji je napisana uredba.”

EFF je zatim istakao sledeće probleme u vezi A.B.1326:

  • Regulacija je preuranjena; digitalne valute su industrija u povoju.
  • Postojanje različitih uredbi o kriptovalutama u svakoj državi će stvoriti konfuziju za potrošače.
  • Predlog zakona bi mogao da uspori razvoj virtualnih valuta u Kaliforniji.
  • U uredbi je definicija “poslovi virtuelnih valuta” nejasna, tako da je nemoguće reći kako će se uredba sprovoditi.
  • Aplikacija zahteva nebitne podatke od onih koji apliciraju, a kandidatima može biti uskraćena dozvola bez objašnjenja sa ograničenom mogućnošću žalbe.
  • S obzirom na gore pomenute filozofske probleme sa zakonodavcem, EFF poziva zakonodavce da poštuju kriptovalutnu industriju, tržište i ekosistem koji su stvorili. EFF naglašava kako bi neodgovorno regulisanje tehnologije u povoju ozbiljno uticalo na njenu industriju.
  • Rezultat EFF-ovog zalaganja i doprinosa - A.B. 1326 je odbijen po drugi put u 2016. Zakonodavci u Kaliforniji su došli do konsenzusa da bi uslovi koji propisuju visoke naknade i administrativne prepreke za startape u industriji kriptovaluta sprečili rast i razvoj industrije.
  • Međutim, ove godine, nova uredba pod nazivom A.B. 1123 je dostavljena na razmatranje i usvajanje. Prema navodima EFF-a, nova uredba se ni na koji način suštinski ne razlikuje od prethodnih.
  • EFF je obavestila neke članove bitkoin zajednice da će se usprotiviti i A.B. 1123. Neki članovi zajednice su otkrili plan EFF-a o preuzimanju određenih koraka u bliskoj budućnosti.

Predlog uredbe glasi:

“Ova uredba bi donela zakon o Virtuelnim valutama. Zakon bi zabranio osobi da se bavi poslovima virtuelnih valuta u ovoj državi osim ako osoba ima licencu koju izdaje Poverenik za poslove nadzora ili je osoba izuzeta od zahteva za licencu, što je predviđeno.”