Postoje milioni bitkoin wallet-a širom sveta. I to je činjenica.

Neki koriste bitkoine za dnevne transakcije ili blockchain za potpis ugovora, ali neki su odlučili da dugoročno investiraju svoj novac tako što su kupili bitkoine i čekaju porast cene...

Šta se dešava ukoliko vlasnik premine? Ko dobija tu investiciju? Da li postoji bilo koji propis vezan za nasleđivanje bitkoina?

“Zavisi od nadležnosti kojoj pripada pokojnik“, rekao je Dmitri Mačikin, pravni advokat. “Koliko znam, jedina država u kojoj postoji takav propis je Delaver u SAD-u. Po ovom zakonu, porodice imaju pristup digitalnim sredstvima umrlog lica. Delaver je sedište više IT kompanija, među kojima je i Twitter, ali pomenuti zakon važi samo za privatna lica koja su rezidenti Delavera.“

Drugi problem predstavlja privatni ključ bitkoin wallet-a. Ukoliko je privatni ključ naznačen u testamentu, onda je proces jednostavan. Ali, u nekim zemljama, testament je javni dokument, pa ne može sadržati takve informacije, nastavio je Mačikin.

Taj problem bi mogao biti rešen pomoću multi-sig adresa, rekao je advokat i bitkoin ekspert Stefano Kapaćoli.

Kreator Safe Exchange platforme, Danijel Dabek sugerisao je na jedan mogući scenario - “keep-alive“ metodu:

“U decentralizovanim menjačnicama naslednik može zatražiti da mu se isplate sredstva potencijalno preminulog lica. Metoda “keep-alive“ bi bila pokrenuta, a obaveštenje putem e-mail-a ili na neki drugi način bi bilo poslato potencijalno preminulom licu. Ukoliko ne bi bilo odgovora u određenom vremenskom periodu, osoba bi se smatrala preminulom, a naslednik bi sredstva dobio na wallet naznačen u testamentu.“

Takođe, imali smo priliku da razgovaramo sa Aleksandrom Matanovićem, direktorom srpske bitkoin menjačnice Electronic Currency District. On je dodao svoje mišljenje:

“Pretpostavljam da je mnogo bitkoina izgubljeno nakon iznenadnih smrti vlasnika tih koina.

Najjednostavniji slučaj je, verovatno, ukoliko je preminuli odobrio drugoj osobi pristup svojim nalozima pre njegove smrti. U tom slučaju, osoba sa pristupom može lako nastaviti da koristi nalog i bitkoine sa tog naloga. Menjačnica ne bi ni znala ko upravlja nalogom.

Postoji mogućnost da je preminuli ostavio testament, u kom je precizirao ko i kako može koristiti bitkoine. Testament bi bio prikazan menjačnici u određenoj formi, poslat e-mail-om kao overena kopija. Posle toga, pretpostavljam da bi naslednik dostavio bitkoin adresu na koju bi dobili bitkoine pokojnika.

Međutim, sumnjam da mnogi vlasnici bitkoina imaju pripremljene testamente. Onda postoji priličan problem. Bitkoini bi mogli biti razdeljeni kao i bilo koja druga imovina u slučaju kada testament ne postoji. To bi moglo da se dogodi u slučaju kada naslednici znaju da je preminuli imao bitkoine. Ali, šta u slučaju da oni ne znaju gde je čuvao bitkoine, ili da li ih je uopšte i imao? U tom slučaju, praktično je nemoguće za naslednike da dođu do tih koina. Pretpostavljam da menjačnice ne proveravaju redovno da li su njihovi korisnici živi. Verovatno šalju mail-ove neaktivnim korisnicima, ali ukoliko nema odgovora, sumnjam da produbljuju istragu, pa koini ostaju tamo.

Dodatan problem predstavljaju menjačnice na kojima verifikacija nije neophodna, kao na primer btc-e.com. Kako dokazati da ste naslednik preminulog vlasnika btc-e naloga kada menjačnica ne zna ni ko je vlasnik istog?

Konačno, sve se svodi na vlasnika računa da deluje odgovorno, kao što to treba raditi kada je u pitanju bilo koja vrsta imovine. Ukoliko želite da naslednici dobiju vaše bitkoine, postarajte se za to na vreme. Ukoliko su koini na menjačnici, ostavite odgovarajuće podatke u testamentu. Ukoliko bitkoine imate na papirnom wallet-u, ostavite im kopiju, a lozinku naznačite u testamentu. Uvek postoji način, ukoliko mislite na vreme.“