Evropski Sud Pravde je 22. oktobra doneo odluku da je bitkoin sredstvo plaćanja i da je njegova razmena izuzeta od PDV-a. Ali, malo ljudi je razumelo implikacije ove odluke. Zbog toga je Cointelegraph odlučio da pita za komentar iskusnog bitkoin advokata. Naš stručnjak je Stefano Kapaćoli - CPA, revizor, poreski parničar, poslovni savetnik, specijalizovan za Pravo i Porez za zlato, plemenite metale i kriptovalute, autor brojnih članaka na temu bitkoina.

Komentar na odluku Suda Pravde C-264/14

Evropski Sud Pravde je doneo odluku C-264/14, kojom su bitkoin i kriptovalute oslobođene PDV-a kao valute, iako nije zakonsko sredstvo plaćanja.

Presuda predstavlja autentično tumačenje direktive o PDV-u 2006/112/EC i primenjiva je u svih 28 zemalja članica. Odluka je od istorijskog značaja: otklanja sve sumnje i nejasnoće u pogledu primenjivosti PDV-a na bitkoin.

Neke zemlje članice EU su izdale sopstvene odluke, a rezultati su krajnje zbunjujući zbog različitih tumačenja:

Švedska: bitkoin izuzet iz pdv-a zbog člana 135.

Velika Britanija: bitkoin izuzet iz pdv-a jer spada u hartije od vrednosti.

Estonija: bitkoin podleže porezu.

Poljska: vlasti donele različite interpretacije i zaključile da bitkoin podleže porezu.

Nemačka: doneta odluka da je bitkoin “privatan novac“ i da zbog toga treba biti oporezovan.

Belgija: smatra bitkoin virtuelnim sistemom plaćanja i da ne podleže porezu zbog “ostalih efekata“.

Francuska: podržava izuzimanje od pdv-a.

Finska: bitkoin izuzet od pdv-a.

Španija: bitkoin spada u hartije od vrednosti i izuzet je od pdv-a.

Mišljenje advokata General Kokota, dostavljeno 16. jula 2015. godine:

“valute koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja (...) nemaju drugu praktičnu upotrebu osim kao sredstvo plaćanja. Njihova funkcija pri transakcijama je da olakšaju razmenu dobara u ekonomiji; kao takvi, nisu konzumirani ili iskorišteni kao roba.“

Dakle, u slučaju pdv-a, kao čisto sredstvo plaćanja imaju sličnu funkciju kao i zakonska sredstva plaćanja i kao takva, u skladu sa principima fiskalne neutralnosti i principima jednakog tretmana, moraju biti tretirani na isti način.

Sud Pravde se pridržava tog principa i proglašava određene tipove transakcija izuzetim od pdv-a.

Presuda smatra nerelevantnim prisustvo termina “zakonskog sredstva plaćanja“ za valute, ukoliko sredstvo plaćanja nema drugu primenu.

Presuda nesumnjivo ima značajan uticaj na ekosistem kriptovaluta, jer ona predstavlja prvi korak ka kreiranju stabilnog i pouzdanog pravnog okvira, barem što se pdv-a tiče.

Potrošači u EU će bitkoine kupovati bez poreza. Bitkoini će biti tretirani kao sredstvo plaćanja dokle god se ne budu koristili u druge svrhe. Druge zemlje imaju drugačijii pristup (Norveška, Singapur, Australija - gde je kupovina bitkoina predmet oporezivanja).

Presuda je praktična demonstracija da bitkoin ne treba da bude regulisan posebnim zakonom, već je potrebna samo interpretacija postojećih zakona. Takva pozicija ima uticaj i na budući tehnološki razvoj kao i na pametne ugovore, sisteme bazirane na blockchain tehnologiji, integraciju sa bankarstvom, sisteme osiguranja i internet-of-things.

Za budućnost bitkoina je dobro što je EU dala svoje mišljenje o pdv-u, što će omogućiti ostalim zemljama da imaju presedan na čijem osnovu će moći da donose svoje interpretacije i zaključke.