Korejska carinska služba potpisala je sporazum sa kompanijom Samsung SDS kako bi koristila blokčein tehnologiju za svoj sistem carinjenja - navodi se u saopštenju za medije od 14. septembra.

Samsung SDS, IT filijala elektronskog giganta Samsunga, kreiraće blokčein platformu baziranu na Nexledger-u, koja će se koristiti za logističke usluge carine pri izvozu. Nexledger je blokčein platforma dizajnirana da obezbedi integrisano rešenje za kompanije koje žele da smanje troškove dok upravljaju digitalnim finansijskim transakcjama i razmenama podataka.

Novi proizvod je navodno namenje organizacijama koje su aktivne u operacijama izvoza, omogućujući im da pojednostave i obezbede deljenje dokumenata u svakoj fazi, od cariniskih deklaracija izvezene robe do isporuke, sa dodatkom otkrivanja i sprečavanja korišćenja falsifikovanih dokumenata.

Uz Korejsku carinsku službu, 48 različitih organizacija, uključujući i javne agencije, špeditere i osiguravajuće kompanije su takođe ušle u ovaj sporazum.

Ova platforma nije prvi logistićki projekat baziran na blokčeinu koju je razvio Samsung SDS. U junu mesecu ove godine, kompanija je predstavila platformu Cello 3.0 koja kombinuje tehologiju veštačke inteligencije (AI) i "logističko znanje" kompanije.

U avgustu, Samsung SDS je najavio pokretanje BankSign-a, blokčein sertifikacionog alata za banke u zajedničkom projektu sa Korejskom federacijom banaka. BankSign navodno omogućava korisnicima da steknu sertifikat koji je validan i važi do tri godine, zamenjujući postojeći sistem sertifikata koji zahteva godišnje obnavljanje, registraciju i autentifikaciju kod svake pojedinačne banke.

Američka carina i granična zaštita (U.S. Customs and Border Protection) takođe razmatra usvajanje blokčein sistema za praćenje pošiljki. Agenicja je objavila u avgustu da će testirati sistem, čiji bi rezultati trebalo da defginišu kako bi blokčein mogao poboljšati proces verifikacije sertifikata o porekla od partnera iz North American Free Trade Agreement-a (NAFTA) i Central America Free Trade Agreemnet-a (CAFTA).


 

Pripremio: Bojan Zečević