Pismo o namerama (white paper) za Fejsbukovu predloženu valutu libra je bez pompe ažuriran, prema članku od 10. decembra koji je napisao profesor prava Univerziteta Džordžtaun, Kris Bramer. Pored očekivanih amandmana koji se odražavaju na revidirane članove Asocijacije Libra, najveća promena je uklanjanje dividendi koje se isplaćuju tim ranim investitorima.

Promena u korišćenju kamata na rezervna sredstva

Dok je u početnom pismu o namerama objavljenom u junu precizirano da će se kamate na rezervnu imovinu koristiti za pokrivanje sistemskih troškova, održavanje naknada za transakcije na niskom nivou, podržavanje rasta i isplatu dividendi ranim investitorima, odnosno članovima Asocijacije Libra, pomenuta dividenda je uklonjeno, tako da sada glasi:

„Kamata na rezervne aktive koristiće se za pokrivanje troškova sistema, obezbeđivanje niskih naknada za transakcije i podržavanje daljeg rasta i usvajanja.“

Uklanjanje dividendi ublažava potencijalni sukob interesa

Problem s dodelom dividendi i potencijalni razlog promene prema Brumeru je taj što je stvorio potencijalni sukob interesa između članova Asocijacije Libra i krajnjih korisnika valute.

Da bi se podstaklo prihvatanje libre, rezervna sredstva s kojima su podržana trebaju biti stabilna. Međutim, ako se dividende isplaćuju iz kamata na ovu imovinu, to daje podsticaj za opterećenje rezerve aktivom visokog rizika.

To bi zauzvrat smanjilo poverenje i prihvatanje libre, jer bi navodni stejblkoin novčići mogli izgubiti na vrednosti.

Izbegavanje brendiranja kao hartije od vrednosti

Postoji i mogućnost da se promene na neki način bave zabrinutošću da se libra može klasifikovati kao hartija od vrednosti.

Kako je Cointelegraph izvestio ranije ovog meseca, dva zakonodavca u Sjedinjenim Državama volela bi da libra i drugi upravljani sstejblkoini budu definisani kao hartije od vrednosti. Međutim, Brumer veruje da je ovo malo verovatan ishod, zbog same prirode stejblkoina koji ne povećavaju vrednost.