Izvor blizak Narodnoj banci Republike Belorusije (NBRB) nedavno je otkrio da banka razmatra stroge zahteve za ulaganje u inicijalne ponude novčića (ICO). Pored toga, planiran je sličan regulatorni okvir za berze kriptovaluta, prema izveštaju lokalnih IT medija dev.by u utorak, 8. maja.

Regulatorni organi su predložili ograničavanje ulaganja u ICO projekte kvalifikovanim investitorima kako bi se smanjio rizik od gubitka novca.

Kvalifikovani investitori moraju da ispune dva od četiri kriterijuma: pojedinac može postati kvalifikovan ako ima odgovarajuće obrazovanje i radno iskustvo. Ako pojedincu nedostaje bilo koji od ovih kriterijuma, on mora da ispuni jedan od finansijskih kriterijuma.

Prema dev.by-u, finansijski prag da se postane kvalifikovan investitor je "veoma visok". Potencijalni investitori moraju da  imaju minimalni godišnji prihod od 20.000 dolara ili minimalnu uštedu od 50.000 dolara. Obe sume mogu da uključe kripto imovinu i hartije od vrednosti, kao i fiat novac. Prema podacima CEIC-a, beloruski godišnji prihod domaćinstava po glavi stanovnika bio je 3.478,27 dolara u 2017. godini.

Pored minimuma godišnjih prihoda i akumuliranog kapitala, kvalifikovani investitori moraju takođe da imaju specijalno obrazovanje i radno iskustvo u relevantnoj oblasti. U izveštaju se kaže da će se isti standardi primenjivati i na trgovce kriptovaluta. Izvor navodi:

"Beloruske berze kriptovaluta i izdavaoci ICO-a nemaju prostora za greške. Investicioni sistem u Belorusiji je u fazi formiranja. Ako bilo koji beloruski ICO projekat koji je prikupio novac od građana ne uspe, može postati nacionalni skandal. Ljudi će izgubiti novac. Zbog toga, u početnoj fazi razvoja, predlažemo ograničavanje [samo] kvalifikovanim investitorima."

Za ICO regulatori planiraju da odrede niz kvalifikacija i zaheva za reputaciju, kao što je odsustvo dugova za budžetska plaćanja, politike upravljanja rizikom, politike unutrašnje kontrole i politike protiv pranja novca (AML).

Zahtevi za oglašavanje ICO-a slični su onima propisanim za menjačnice kriptovaluta: ne bi trebalo da sadrže obećanja o garantovanom prihodu, već prošireno upozorenje o rizicima ulaganja. Predstojeća pravila ICO-a će uzeti u obzir "međunarodno iskustvo" i biti fleksibilna kako bi se prilagodila dinamičnim i brzo rastućim tržištima kriptovaluta, navodi se u izvoru.

Prošle nedelje, Cointelegraph je objavio da će vlasti u Belorusiji revidirati Uredbu o razvoju digitalne ekonomije kako bi se vlastima pružili podaci o potrošačima sa određenih berzi kriptovaluta. Nešto ranije u martu, Belorusija je zvanično predstavila standarde naloga za kriptovalute.


 

Pripremio: Nikola Mosurović