Naš londonski dopisnik Nik Ajton je obratio pažnju na B3i Klub reosiguravača i potencijal koji on ima.

Nedavne katastrofe su pokazale da industrija reosiguranja nije napredovala u poslednjih nekoliko decenija i ne može da se nosi sa današnjim rizicima, a kamoli sa budućim. Postoji jasna potreba za promenama.

Reosiguranje je praksa osiguravača da prenese delove portfelja rizika drugim stranama. Zasniva se na sporazumu koji smanjuje verovatnoću mogućeg plaćanja velikih obaveza nastalih iz odštetnog zahteva.

Spor oko aviona koji je udario u kule bliznakinje besni već pet godina. Uslovi polise nisu bili jasni i sinhronizovani između osiguravača. Pritom, kule su deo kompleksa, samim tim i deo odštetnog zahteva celog kompleksa.

Šta je mandat za B3i, tačno?

Da li je to “konzorcijum” gde članovi plaćaju za ‘veće dobro’ ili klub u kojem slepi vode slepe i svi ponavljaju kao papagaji da je Blokčein važan jer je to neko rekao?

Bilo je nekoliko saopštenja za javnost od članova osnivača: Allianz, Aegon, Munich Re, Swiss Re i Zurich Ins u kojima se govorilo o učlanjivanju, ali bez detalja.

Teško je dešifrovati šta se zapravo dešava. Na sajtu MunichRe u oktobru 2016., u saopštenju za javnost o mogućnostima koja Blokčein donosi nema detalja o ulozi B3i u svemu tome. Sve je pomalo ovlaš i ne govori nam mnogo.

Da li se standardi B3i zasnivaju samo na članku u Nasdaq-u od 25. Januara 2017.? Da li članovi ovog novog kluba znaju šta žele da dobiju od kozorcijuma?

Blokčein je ko skrojen za reosiguranje

Za svaki slučaj, ako svi članovi još nisu sigurni, hajde da pogledamo nekoliko konkretnih oblasti u kojima Blokčein može da značajno doprinese.

Nema sumnje Blokčein se savršeno uklapa sa reosiguranjem s obzirom na strukturu i prirodu posla gde se velike skupe “stvari” osiguravaju od strane nekoliko osiguravača. Veliki brodovi, avioni, teret zahtevaju više osiguravača kako bi se raspodelio rizik.

U industriji koja se u velikoj meri oslanja na brokere, karakteristike Blokčeina da uklanja posrednika će imati ogroman uticaj.

Da li je tržišna struktura industrije “grebatorska”!? Brokeri određuju rizike na tržištu i stvaraju tržište za poslovanje. U nadi da će drugi reosiguravači uzeti “deo kolača” i staviti ga na tržište - gde se osiguravači oslanjaju na razmenu informacija i stvaranja uslova za polisu koju vezuju za nekoliko partija koje zajedno preuzimaju rizik.

Troškovi obrade su visoki pošto svaki reosiguravač ima različite sisteme i formate podataka i postoji kašnjenje u razmeni informacija i nedostatak informacija o stanju bilo kog rizika osiguranja u bilo kom trenutku.

Neefikasan ‘Sistem evidencija’ je glavni razlog usporavanja procesa i povećavanje troškova uz brokere koji žele da dobiju nagradu za obezbeđivanje poslovanja.

Potencijal je ogroman

Nema sumnje da tržište reosiguranja može lako da eliminiše 30%-40% troškova obrade i protoka informacija uz pomoć distribuiranog registra zvanog Blokčein.

U praksi, reosiguravači, kao i većina finansijskih institucija, su rivali i nisu fer-plej igrači. To je faktor koji je usporavao razvoj industrije i zbog kojeg je spremna da se redefiniše ili nestane pojavom novog modela.

Sasvim je jasno da ‘Pametni ugovori’, mogu da automatizuju ispunjavanje uslova iz ‘Uslova korišćenja’ i pomognu nadgledanje ‘stanja’ rizika u realnom vremenu. Potencijal je ogroman.

Neko bi pomislio da B3i želi čvrstu potvrdu sveta da će reosiguravači ostati centralni ‘procenjivači’ i da će koristiti tehnologiju kako bi stvorili bolji svet za sebe i ne proslede neto benefit krajnjem korisniku.

Da li će krajnji korisnik moći da postavi rizik direktno, da li će biti u mogućnosti da vidi svoju polisu, ko je prepravlja, ko je možda prilagođava u realnom vremenu kako bi je prilagodio svojim uslovima. Da li će klijent biti ‘nod’ na B3i mreži ili će okosnica biti reosiguravač koji ima dozvolu da upisuje i čita podatke (read-write nodes) sa brokerom koji samo predstavlja lokaciju i klijentom koji se ništa ne pita?   

Muški klub ili nešto više?

Niko nije siguran koje prednosti za kupce će ponuditi klub B3i.

Da li je ovo slučaj tipa - hajde da povežemo nekoliko organizacija i da vidimo šta će se dogoditi? Da li reosiguravači istražuju Blokčein kao mogućnost ili kao pretnju? Ili možda ne žele da budu izopšteni; izopšteni od čega!?

Postoji značajna korist za sektor reosiguranja u primeni Blokčeina. Ista informacija se može dostaviti na više strana, skoro pa u realnom vremenu, kako bi sve strane mogle da prilagode svoje pozicije, smanjujući ljudsku grešku i omogućavajući da se informacija, koja se kreće između učesnika, pečatira vremenom i datumom kretanja, uz jasno poreklo.

Rizici mogu da se podele i polisa sinhronizuje tako da omogući digitalan potpis koji će sprečavati dugoročne sporove poput onih događaja koji su se desili kobnog 11. septembra. Dozvole se izdaju samo onima koji imaju pravo pristupa određenom riziku, time se ubrzavaju procesi izdavanja dodatnog osiguranja, potraživanja, administrativne politike i servisiranja.