Različite vlade širom sveta planiraju da koriste blokčein ili tehnologiju distribuiranog regiastra (DLT) u pokušaju da uspostave nacionalni identifikacioni sistem u svojim jurisdikcijama. Ovi sistemi će biti sigurni i bezbedni i mogu se koristiti i kao javnje i kao privatne transakcije.

Potreba za stvaranjem ovakvog sitema je podstaknuta nedostacima postojećih, a jedan od najvećih nedostataka je krađa identiteta. Agencija Equifax se bavi izveštajima potrošačkih kredita i krađom njihovih podataka ugroženo je preko 140 miliona pojedinaca.

Mnoge države i autonomne jedinice su počele da koriste DLT kako bi uspostavile nacionalni identifikacioni sistem

U nekim državama DLT je u pilot upotrebi kako bi se stvorio nacionalni identifikacioni sistem  koji obuhvata i privatni i državni sektor. Među ovim državama je i Singapur koji stvara sistem koji će omogućavati više usluge od postojeće e-uprave koja se zove SingPass. Ova inicijativa je deo programa nacionalne vlade Singapura.

Estonija je još jedna zemlja koja je uspešno iskoristila DLT za stvaranje svog sistema pod imenom ID-kaarts. U prednostima svedigitalne državne uprave uživaju svi građani, smanjuje se birokratski aparat i korisnici su zadovoljni uslugom.

Država Ilinois je pokrenula pilot postupak upisivanja JMBG baziranog na blokčeinu sa ciljem da se individualizuju i obezbede identiteti. Vlada države Ilinois sarađuje sa kompanijom Evernym iz Jute i očekuje da će se u projektu koristiti javno dostupni identifikacioni registar Sovrin Fondacije.

Prednosti identifikacionog sistema baziranog na DLT-u

Postoji nekoliko očekivanih prednosti upotrebom DLT-a u kreiranju identifikacionog sistema. Jedna od najvećih je promena moći i profita od kompanija koje se bave identifikacionim sistemima na pojedinačne vlasnike i pravo pojedinačnih vlasnika da “prodaju” svoje podatke.