Jedina sigurna stvar u životu su smrt i porezi, kaže stara poslovica. Problem je što je smrt uglavnom neočekivana, dok su porezi zauvek u svakom slučaju. Barem je tako bilo. Jedna kompanija je došla na ideju da pomogne državnoj upravi u implementaciji, praćenju i primanju poreza u realnom vremenu koristeći blokčein tehnologiju.

Kompanija Sage Communications je predložila da uz pomoć blokčeina pojednostavi naplatu poreza. Trenutno poreze u SAD-u prikupljaju trgovci na prodajnim mestima, a zatim se sakupljaju i dostavljaju lokalnoj ili opštinskoj ili državnoj upravi u paušalnim iznosima. Sve transakcije se zatim ocenjuju i obrađuju, a ukupni iznosi se proveravaju. Svaka tačka razlike rezultira revizijom nekog koncepta. Ovaj sistem revizije zahteva veliku radnu snagu i troškove, a realno doprinosi malo ili nimalo za bilo koju stranu.

Sage želi da ugradi blokčein na prodajnim mestima (mestima gde se prikuplja porez), omogućavajući neposredno prikupljanje poreza, dostavljanje državi u realnom vremenu i praktično eliminisanje potreba za revizijom od strane lokalnih službenika. Da li je ovakvo rešenje održivo za državu ostaje da se vidi. Institucionalni strahovi od blokčeina i kriptovaluta mogu da stvore prepreke. Međutim, ovo rešenje izgleda kao održiv potencijal za rešavanje problema sa starim sistemima.