Mark Kuban je nedavno izjavio da se bitkoin suočava sa problemom mehura. Međutim, Danijel M. Harison, direktor u DMH&CO i partner u Manki kapitalu, otkriva da je tako nešto nemoguće zbog sposobnosti bitkoina i itirijuma da utiču na tržište.

Bipolarnost tržišta

Glavni faktor koji čini digitalni mehur nemogućim je bipolarnost tržišta. Bipolarnost tržišta je pojam koji mnoge zbunjuje, ali možemo da izdvojimo nekoliko bitnih gledišta. Bipolarnost tržišta je u direktnoj vezi sa Soroševom “teorijom refleksivnosti”.

Prema Sorošu, uslovi na tržištu nisu pod uticajem pravila ravnoteže. Umesto toga, oni su “refleksivni” zbog sinhronizacije dve funkcije: kognitivne i manipulativne funkcije. Kognitivna funkcija je neutralna baza ideja - mesto gde ekonomski učesnici procenjuju činjenice i donose odluke.

Manipulativna funkcija, s druge strane, se vezuje za jednu činjenicu (ili nekoliko njih) da bi stekla konkurentnu prednost. Kada je kognitivni um pod uticajem manipulativnog uma, neutralnost će biti promenjena manipulacijom činjenicama.

Zbog toga, tržišta predstavljaju stav i percepciju učesnika, a ne pravo stanje ekonomije.

Situacija može biti predstavljena na dva načina:

  • Manipulativni Kognitivni = Refleksivni
  • Manipulativni + Kognitivni = Ravnoteža

Veštačka protiv Prirodne

Što je još važnije, itirijum i bitkoin tržišta su pod uticajem dve ideje: veštačke i prirodne. Veštačka se odnosi Blokčein veštačku inteligenciju, a prirodna se odnosi na ljudsku intervenciju. Mnogi stručnjaci smatraju da Blokčein usvaja “ekonomski način razmišljanja”.

Ako se iznenada uključi tržište sa manipulativnim i kognitivnim učesnicima, rezultat će biti refleksivnost ili pozitivna povratna petlja. U ovom slučaju, digitalno tržište je vezano za refleksivnost ili državnu refleksivnost. Ovo je samoodrživa situacija koja može da potraje dugi niz godina.

Takođe je važno da se zna da su veštačke ideje inkubatori samoodržive refleksivnosti. Sa veštačkom inteligencijom (Blokčein) digitalna tržišta će nastaviti da se razvijaju, a to će dovesti do fluktuacije vrednosti bitkoina i itirijuma. Bipolarnost tržišta će uvek biti konstanta.

Uz bipolarnost tržišta, bilo koja epizoda digitalnog mehura se poništava. Ceo Blokčein sistem se nikada neće vratiti svojim korenima, ali će nastaviti da se razvija. Procena vrednosti, s druge strane, se može zasnivati i režirati pomoću ekonomskih faktora.

Inovacije ili aplikacije za različite sektore su još jedan važan faktor koji oblikuje upornost i sposobnost Blokčein tehnologije da preživi mehur.