Novi predlog zakona u SAD od 10. januara ima za cilj borbu protiv terorizma nudeći nagrade za informacije koje bi osudile teroriste koji koriste kriptovalute.

Zakon je predstavio kongresu predstavnik skupštinskog Komiteta za finansijske usluge Ted Bud. On predlaže Nezavisno tehnološko-finansijsko odeljenje koje bi raspoređivalo nagrade, za koje nije naznačeno da li bi bile u dolarima ili u kriptovalutama.

Drugi deo zakona glasi:

“Po mišljenju Kongresa Federalna vlada bi trebalo da prioritizuje borbu protiv terorista i ilegalnog korišćenja novih finanskijskih tehnologija, uključujući i digitalne valute.”

Finteh odeljenjem bi rukovodio sekretar Trezora i bio bi sačinjeno od pet saveznih direktora i četiri lica iz privatnog sektora (stručna lica), neprofitnog sektora i bankarskog sektora.

Predlogom zakona se takođe poziva na stvaranje fonda za FinTeh liderstvo u inovacijama koje će inspirisati razvoj programa i metoda za otkrivanje upotrebe digitalnih valutu među teroristima. Ovaj fond bi mogao da obezbedi stipendije univerzitetima, kompanijama, nevladinim organizacijama i svim pojedincima koji bi mogli da doprinesu istraživanju o instrumentima za detekciju terorističkih napada.

U maju 2017. godine donet je zakon u SAD koji bi zahtevao da korisnici kriptovaluta koji pređu granicu SAD i uđu u zemlju treba da prijave svoju kriptovalutnu imovinu ukoliko vrednost prelazi 10.000 dolara. Cilj ovog zakona je borba protiv pranja novca, što je često izvor finansiranja terorista.

Uprkos tome što su pravna lica više obratila pažnju na finansiranje terorističkih radnji putem kriptovaluta, izveštaj EU iz juna 2017. prikazuje da teroristi i dalje preferiraju keš u odnosu na digitalne valute, posebno zbog osobine blokčina da isprati i ima zapisane sve transakcije.


 

Pripremio: Nikola Mosurović