Komitet banaka u državi Njujork je izglasalo, u sredu 30. maja, zakon za formiranje radne grupe za kriptovalute. Ova grupa će imati zadatak da prouči potencijalni efekat implementacije kriptovaluta u finansijsko tržište u državi Njujork.

Ako zakon bude usvojen formiraće se grupa od 9 članova koja će podneti izveštaj guverneru, privremenom predsedniku senata i predsednika donjeg doma parlamenta do decembra 2019. Prilikom izrade izveštaja, radna grupa može da se konsultuje sa bilo kojom organizacijom, državom ili pojedincem.

Izveštaj bi trebao da prouči uticaj regulative na razvoj digitalnih valuta i blokčein industrije u državi, upotrebu kriptovaluta na lokalne poreske prihode i transparentnost tržšta digitalnih valuta.

Takođe, radna grupa će imati obavezu da navede broj digitalnih valuta i menjačnica za njih koji posluju u državi Njujork, da nabavi informacije o velikim investitorima u ovoj oblasti i da navade potrošnju energija koja se troši prilikom procesa rudarenja.

Radna grupa će takođe napraviti i "reviziju zakona i regulativa za digitalne valute koje se koriste u drugim državama, federalnim državama, stranim zemljama, stranim političkim i ekonomskim savezima kako bi se regulisalo tržište."

Prošle nedelje, američki i kanadski regulatori tržište za hartija od vrednosti su otvorili istrage zbog potencionalnih prevara u investicionim programima kriptovaluta. Severno američka Securities Administrators Association (NASAA) je navela da je istraga usmerena na sumnjive ICO projekte. Regulatori iz čak 40 država su pokrenuli 70 istraga, dok se otvaranje novih istraga očekuje sledeće nedelje. Početkom ove godine, NASAA je izdala upozorenje investitorima o rizicima vezanim za kriptovalute i ICO projekte.
 

Pripremio: Stevan Kostić