Sudija Džoel Koen iz Vrhovnog suda u Njujorku odobrio je zahtev Bitfinex-a da izmeni sudski nalog državnog tužioca Njujorka (NYAG), objavio je Bitfinex 16. maja.

Prema obaveštenju, sudski nalog će omogućiti Bitfinex-u i Teteru da nastave normalno poslovanje. Takođe se navodi da će prvobitna zabrana NYAG-a isteći za 90 dana i da će svaki predlog za obnovu biti odgovornost NYAG-a. Koen je napisao u svojoj odluci:

"...Sud nalazi da preliminarna zabrana treba da se prilagodi u skladu sa legitimnim problemima OAG-a u sprovođenju zakona, a da se nepotrebno ne upliće u legitimne poslovne aktivnosti uključenih strana."

NYAG je prvobitno tvrdio da je Bitfinex izgubio 850 miliona dolara, a zatim je koristio sredstva Tetera da tajno pokrije manjak. Bitfinex je naknadno odgovorio na te tvrdnje, navodeći da su “ispunjeni netačnostima i lažnim tvrdnjama”.

Iako će predlog omogućiti Bitfinex-u i Teteru da nastave sa svojim poslovanjem, on isto tako zahteva od njih da predaju informacije o zajmu i kreditnoj liniji. Koenova odluka dalje zabranjuje Teteru pozajmljuje bilo koja sredstva Bitfinex-u ili drugim stranama, raspodeljuje rezervne fondove zaposlenima ili menja dokumente koje je izdao NYAG.

U svom saopštenju, Bitfinex je optimističan u pogledu odluke, navodeći:

"Ova odluka predstavlja pobedu u tekućoj odbrani našeg poslovanja od kancelarije državnog tužioca u Njujorku."