Poreske vlasti Novog Zelanda su presudile da je prihod u kriptovalutama legalan i pružili su precizne smernice o tome kako treba da se oporezuje.

U biltenu o poreskim informacijama objavljenom 4. jula, novozelandsko Odeljenje za unutrašnje prihode je saželo odredbe javne odluke donete u skladu sa 91D Zakona o poreskoj upravi iz 1994.

Korišćene kriptovalute moraju biti oporezovane “kao novčano”

Konkretno, smernice o tretmanu kripto imovine na porez na dohodak se odnose na plaćanja u kriptovalutama koje čine deo redovne plate zaposlenih i određuju se po unapred utvrđenom iznosu ili stopi - pre nego na primer, isplate koje čine deo udela u kompaniji zaposlenog.

Štaviše, to se odnosi samo na plate i zarade, a ne na samozaposlene poreske obveznike - koji pokrivaju i naknadu za usluge i bonuse, provizije i nagrade.

Da bi plata koja je denominovana kripto aktivom bila oporezovana, odlukom se određuje da kripto imovina isplaćena zaposlenima ne sme biti podložna periodu zaključavanja i mora biti direktno konvertovana u fiat valutu, pojašnjavajući da:

“U trenutnom okruženju u kojem kripto imovina nije lako prihvaćena u svrhu plaćanja za robu i usluge, Poverenikov stav je da kripto-imovina koja se ne može pretvoriti direktno u fiat valutu na berzi [...] nije dovoljno “nalik novcu” da bi se smatrala platom ili zaradom.”

Kripto imovina “nalik novcu” se dalje definiše kao ona koja pruža opšti P2P sistem plaćanja, a ne sredstva koja funkcionišu na sličan način kao vaučeri, akcije ili dužničke hartije od vrednosti.

Stoga, da bi zarada bila oporeziva, agencija smatra da je značajna svrha predmetne kriptovalute ta da ona funkcioniše kao valuta ili je na neki drugi način vezana za jednu (ili više) fiat valuta.

Pooštrena kontrola

Kako se izveštava, poreske vlasti i zakonodavci širom sveta sve više skreću pažnju na kriptovalute - razjašnjavajući pod koje odredbe spadaju i pooštravajući svoje postupke protiv utaje.

Prošle nedelje su izvori iz kripto sektora tvrdili da poreski organi UK navodno zahtevaju da im berze kriptovaluta dostave podatke o imenima i transakcijama kupaca s ciljem identifikovanja slučajeva utaje poreza.