Norveška centralna banka, Norges Bank razmatra razvoj sopstvene digitalne valute kao dodatnu opciju kako bi "osigurala poverenje u novac i monetarni sistem" - navodi se u radnom dokumentu (18. maj).

Izveštaj, pripremljen od strane radne grupe Norges banke, istražuje i ispituje aspekte za koje veruju da ih treba razmotriti prilikom procene izdavanja digitalne valute od strane centralne banke (CBDC). Autori naglašavaju najmanje tri moguće CDBC aplikacije: uvođenje pouzdane alternative na depozite u privatnim bankama, odgovarajuće zakonsko nadmetanje kao dodatak gotovini i nezavisno rezervno rešenje za sistem elektronskog plaćanja. Guverner Norges banke Olsen je napisao:

"Smanjenje upotrebe gotovine navelo nas je na razmišljanje o tome da li će u budućem periodu biti potreban niz novih atributa koji su važni za osiguranje efikasnog i robusnog platnog sistema i poverenja u monetarni sistem."

Izveštaj navodi da CBDC može pružiti potrošačima alternativna sredstva za čuvanje imovine. Prema podacima Norges banke, osnivanje CBDC-a takođe ne sme da ometa sposobnost banke i drugih finansijskih institucija da obezbede kredit. Norges banka će, kako se izveštava, nastaviti sa izdavanjem gotovine sve dok postoji potreba za to. Radna grupa ja završila samo početnu fazu proučavanja potencijalnog CBDC-a. Radna grupa navodi:

"Još je rano zaključiti da li Norges banka treba da preuzme inicijativu za uvođenje CBDC-a. Uticaj CBDC-a - i sociološko-ekonomske analize troškova odnosno dobiti - zavisiće od specifičnog dizajna. Dizajn će, pak, zavisiti od svrhe uvođenja CBDC-a."

Druge zemlje u Evropi su takođe počele da razmišljaju u pravcu razvijanja i izdavanja sopstvenih digitalnih valuta preko svojih centralnih banaka. Slično Norveškoj, Švedska Riksbank-a razmišlja o e-krunama zbog smanjenja keš prometa.

Cointelegraph je prethodnih dana izveštavao da je švajcarski Federalni savet zatražio studiju o digitaloj valuti podržanoj od strane države koja ispituje rizike i mogućnost njenog uvođenja. Sada Donji dom švajcarskog parlamenta mora da odluči da li želi da podrži zahtev Federalnog saveta za istraživanje. Ako se predlog odobri, Švajcarsko ministarstvo finansija će voditi studiju.


 

Pripremio: Bojan Zečević