Expanse je objavio da je izbacio novu PoC (proof of concept) verziju platforme za decentralizovano upravljanje - Borderless.Tech.

Decentralizovani politički sistem

U objavi, Borderless.tech je opisan kao koalicija globalno dostupnih servisa upravljanja kreiranih na bazi pametnih ugovora na Expanse blockchain-u.

Osnivač, Kristofer Franko, kaže da Expanse radi na decentralizovanoj platformi dizajniranoj da omogući efikasnije rudarenje. Takođe, omogućuje i dapp developerima (decentralizovanih aplikacija) da kreiraju moćnije aplikacije i inovacije.

Franko je izjavio:

”Gledajte na Borderless.Tech kao na decentralizovani, globalni politički sistem bez granica. Servisi za vođenje evidencija poput državljanstva, identiteta, braka i ostale, lako se mogu prilagoditi specifičnim potrebama različitih grupa koje biraju sopstveni način da budu slobodne.”

Nadmetanje sa državnim organima

Borderless.Tech je dizajniran da snizi operativne troškove potrebne da se održe granice.

Uklanjanje veštačkih granica koje razdvajaju društva i države omogućava pametniju alokaciju razbacanih resursa, dok istovremeno uvodi nadmetanje sa monopolima državnih organa.

Džejms Klejton, CM iz Expense-a, je objasnio:

“Ovaj softver će poremetiti način na koji mi, kao civilizacija, shvatamo državljanstvo i ono što znači biti povezan. Borderless.Tech nudi stabilnu osnovu na kojoj je moguće izgraditi budućnost. Napuštanjem restriktivnih imaginarnih linija (granica), postajemo globalni građani i novi tip identiteta se pojavljuje, što omogućava svim članovima društva da dostignu pun potencijal.”