Ubitquilty LLC je 15.12. pokrenuo alfa fazu nove platforme za overu i verifikaciju dokumenata – BitNotarize. Platforma omogućuje ljudima da upload-uju i čuvaju svoja dokumenta na blockchain-u. Platforma se može koristiti zajedno sa tradicionalnim sistemom overe, čineći ga jednostavnijim i lakšim.

Platforma nudi gomilu usluga na blockchain-u, bez potrebe da čak napustite udobnost svog doma. Dokumenta možete čak i potpisati putem blockchain-a. Nejtan Vosnak, CEO Ubitquity-a, izjavio je da su sklopili partnerstvo sa kompanijama za onlajn overavanje dokumenata, pa su postali zvaničan deo organizacije koja je priznata od strane US Notaries.

Nejtan Vosnak je izjavio za Cointelegraph:

Sa onlajn overavanjem dokumenata naša služba može dokumentima dodati još jedan nivo sigurnosti i preciznosti, pružajući stopostotni dokaz da je potpisan i overen preko blockchain-a.

Pravni aspekti

Platforma je interesantan projekat, posebno ako zaista spasava ljude od uobičajene birokratije. Zapravo, može zadobiti široku popularnost među korisnicima.

Međutim, pravni eksperti smatraju da mogu postojati problemi čak iako BitNotarize sklopi partnerstvo sa US Notaries. Adam Vaziri, advokat, smatra da problem može biti priznavanje rada domaćih kompanija za overavanje u inostranstvu. Kako kaže, postoji postavljen sistem uzajamnog priznavanja overenih dokumenata po Haškoj Konvenciji, koji koristi pečat nazvan apostille. A ugradnja elektronskog potpisa u tu konvenciju nije jednostavan zadatak i zahteva političku volju i angažovanje.

Međutim, ukoliko BirNotarize uspe da se izbori sa ključnom tačkom priznavanja elektronskog potpisa, mogu učiniti overu dokumenata mnogo jednostavnijim i lakšim.

Kopija BitNation-a?

Cointelegraph je pisao o projektu e-Residency u Estoniji, koji je kreirao BitNation. Projekat se razvija još od 2012.godine, pokušavajuči da spoji overavanje dokumenata i blockchain. Osnivač BitNation-a, Suzan Tarkovski Tempelhof, kaže da je BitNotarize samo kopija BitNation-a.

Ona naglašava da je projekat BitNotarize-a dobra ideja – stvaranje sveta u kom se veliki broj kompanija nadmeće cenom i kvalitetom sa postojećim državnim institucijama, umesto  monopola.