Neprofitna istraživačka organizacija Plasma Grupa objavila je u blogu 9. januara da će prestati da proučava skalabilnost Itirijuma. Identifikujući finansiranje javnih dobara kao sledeći ključni izazov, obavezala se da će preostala sredstva donirati Gitcoin-u.

Plasma Grupa je osnovana u januaru 2019. godine sa ciljem da istraživanja usmeri na rešenja za skalabilnost Itirijuma zasnovana na plasma tehnologiji. Dobila je sredstva od raznih organizacija, uključujući Itirijum fondaciju, ConsenSys, OmiseGo, Matic Network i Gitcoin.

Neprofitna organizacija je iskoristila taj novac za istraživanje praktičnih prepreka za rešenja sloja dva skaliranja. Tim je identifikovao nekoliko svojih dostignuća kao ključna, uključujući kreiranje implementacija Plasma Cashflow-a, izdajući generalizovanu specifikaciju Plasma-e i kreirajući Optimistic Rollup.

One su služile prevashodno za stvaranje Plasma sajdčeinova u potpuno razvijene blokčeinove koji podržavaju pametne ugovore, za razliku od ograničenih mogućnosti koje se svode na prenos novca.

Nakon godinu dana rada, Plasma Grupa je zaključila da istraživački napori za skalabilnost Plasma-e više nisu potrebni, jer je teorijska osnova dovoljno zrela:

„Pre godinu dana, mi smo smatrali da je istraživanje skalabilnosti najneophodnija potreba, tako da smo dali sve od sebe kako bismo je ubrzali. Neverovatno je videti mnoštvo kompetentnih timova koji guraju proizvodnu Plasma-u u realnost. Ovaj pomak od istraživanja ka implementaciji znači da se i naša misija kao istraživačke organizacije mora promeniti."

Finansiranje javnih dobara kao sledeći korak

Iako priznaju da je skalabilnost i dalje visok prioritet, istraživači su finansiranje javnih dobara poput softvera otvorenog koda identifikovali kao ključni izazov. Ovo prati slične izjave osnivača Itirijuma, Vitalika Buterina, koji je ovo pitanje uključio u jedan od 16 teških problema u blokčeinu u 2014. godini.

Dok sveobuhvatne akcije prebacivanja fokusa Plasma Grupe tek treba da budu otkrivene, neprofitna organizacija je najavila da će neutrošeni deo od finansiranja pokloniti Gitcoin-u.

Gitcoin je platforma za grupno finansiranje (crowdfunding) koja se fokusira na svet razvoja otvorenog koda. Nudi bespovratna sredstva koja potiču iz zajednice za blokčein projekte, prethodno je finansirala Plasma Grupu na ovaj način.