Usporavanje u globalnoj ekonomiji nateralo je mnoge Vlade sveta da uvedu zaštitne mere u svojim zemljama. Da li to predstavlja pretnju za bitkoin?

Usporavanje rasta svetske trgovine

Globalizacija i odgovarajući porast u svetskoj trgovini je podsticao globalni rast BDP-a poslednjih decenija. Zemlje su našle svoja utočišta u oblastima globalne ekonomije i procvetale - Kina u proizvodnji, Indija u softveru, Filipini u autsorsingu, itd.

Međutim, brz rast u globalnoj trgovini kao da je dostigao svoj maksimum. Prema nedavnom izveštaju Svetske trgovinske organizacije, prognoza stope rasta trgovine za 2017. godine je smanjena na 1,8% do 3,1% (sa 3,7% prethodno). Postoji mogućnost da će globalni rast trgovine biti niži od globalnog rasta BDP-a (prognoza od 2,2%).

Bregzit i Tramp - primeri protekcionizma

Kada se suoče sa teškim pitanjima o učinku svojih ekonomija, političari imaju lak izgovor - okrive druge zemlje. Brz rast popularnosti Donalda Trampa kao političara podstaknut je strahom Amerikanaca od migranata i gubitka posla (Kina).

Bregzit pokazuje da  i pored položaja Londona kao globalnog finansijskog centra, narod Velike Britanije u celini smatra da su njihova zaposlenja ugrožena od strane migranata. Protekcionističke mere su nametnute od strane više zemalja na različitim nivoima, kao što veći broj trgovinskih sporova to ukazuje.

Bitkoin ne poznaje granice

Ukoliko se trgovina obavlja između dve strane koje se nalaze u različitim zemljama, pitanje valute kojom će trgovina biti izražena postaje sve značajnije. Ako nijedna od dve strane nema dovoljno pregovaračke moći, trgovina se denominuje u neutralnoj, likvidnoj valuti poput dolara.

To je uloga koju bi bitkoin mogao lako da preuzme, nakon što sazri, imajući u vidu lakoću prenosa preko granice. Kako bitkoin zajednica raste, raste i usvajanje, a time stiče i atribut ‘zrele’ valute - likvidne sa niskom stopom nestabilnosti. Globalna trgovina, oslobođena od protekcionizma, može biti pokretač rasta Bitkoina.