Nedavna istraživanja Evropske centralne banke (ECB) tvrde da je moguće razviti sistem plaćanja digitalne valute centralne banke (CBDC) koji štiti privatnost korisnika.

Na osnovu izveštaja nazvanog „Istraživanje anonimnosti u digitalnim valutama centralne banke“, Evropski sistem centralnih banaka (ESCB) uspostavio je dokaz koncepta (PoC) za anonimnost u CBDC-ovima, koji je bio deo tekućeg istraživanja CBDC-a i njihovih potencijalnih koristi za javnost. Namenski PoC razvijen je u saradnji s tehnološkim kompanijama R3 i Accenture.

PoC na bazi Corde

ESCB je koristio R3-ovu blokčein platformu otvorenog koda Corda kako bi razvio PoC sa četiri stranke: dva posrednika, centralna banka i organ za borbu protiv pranja novca (AML). Svaku od stranaka u mreži predstavlja jedan nod koji upravlja CorDapp-om, koji omogućava prenošenje imovine između entiteta.

Unutar PoC-a, banka je izgradila rešenje za borbu protiv pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma (CFT), koje održava anonimnim identitete korisnika i istorije transakcija, tj. ni centralna banka niti posrednici osim onih koje je korisnik izabrao nisu mogli videti podatke.

„Da bi zaštitio privatnost korisnika, beležnik nema pristup podacima kao što su vrednosti transakcija, adrese korisnika ili istorije stanja“, navedeno je u izveštaju i dodaje:

„Dokaz koncepta pokazuje da je moguće, koristeći platformu Corda, izgraditi pojednostavljeni sistem plaćanja CBDC koji štiti privatnost korisnika za transakcije manje vrednosti, a istovremeno osigurava da transakcije veće vrednosti podležu obaveznim AML/CFT proverama."

Pitanja koja treba poboljšati

Međutim, banka je primetila niz pitanja koja su, navodno, trebalo da se poboljšaju, uključujući smanjenje količine podataka vidljivih strankama koje nisu uključene u transakcije, kao i sposobnost korisnika da pristupe ili troše CBDC bilanse kada posrednik nije dostupan.

ECB je navela da se privatnost može dodatno poboljšati primenom mehanizama poput rotiranja javnih ključeva, dokaza o nultom znanju (zero-knowledge proofs) i računanja u mrežnoj enklavi.

Banka je dalje napomenula da pitanja skalabilnosti nisu razmatrana ili testirana u PoC-u i da se mora istražiti i interoperabilnost sa sistemom bruto obračuna u realnom vremenu.

Regulatorna briga je u vezi sa CBDC-om

Čini se da ECB-ovo istraživanje nominalno rešava zabrinutosti koje su prethodno izrazili svetski regulatori u vezi s digitalnim valutama. Ranije u decembru vlasti Evropske unije iznele su višestruke rizike i pitanja vezana za usvajanje stejblkoina, tvrdeći da ako su usvojene na globalnom nivou, stejblkoin novčići predstavljaju pretnju monetarnom suverenitetu, privatnosti i sajber-bezbednosti.

Nedavno je predsednica ECB, Kristin Lagard, rekla da finansijska institucija treba da bude ispred drugih u pogledu potražnje za stejblkoin novčićima. Krajem avgusta ECB je objavila dokument u kojem stoji da stejblkoin novčići sa jasnim okvirom upravljanja mogu biti ometani zbog nesigurnosti zbog nedostatka propisa.