Raketa, proizvođač satova, jedna je od prvih kompanija na svetu koja koristi blockchain kako bi vodila registar o fizičkim dobrima.

Borba protiv falsifikata

Uvođenje blockchain tehnologije u proizvodnju ima za cilj da spreči falsifikovanje, što je postalo veliki problem u industriji luksuznih predmeta.

U razgovoru za Cointelegraph, COO Blockchain Engine-a, Stan Polosov rekao je da će upotreba blockchain-a omogućiti potvrđivanje autentičnosti svakog proizvoda, u potpunosti eliminišući mogućnost za falsifikovanje.

Posolov je rekao:

“Svi luksuzni satovi imaju serijski broj, izdat u procesu proizvodnje i nanešen na sam proizvod. Zbog toga su zgodni za digitalno registrovanje. Za svaki sat, informacije o datumu proizvodnje popravkama će se čuvati na blockchain-u, kao i podaci o vlasniku.“

Blockchain eliminiše potrebu za sertifikatima

Svetski standard za dokaz o auteničnosti predmeta je fizički sertifikat. Unošenje svih informacija na blockchain uklanja potrebu za procedurom izdavanja sertifikata.

Sa druge strane, sertifikati mogu biti falsifikovani, ili jednostavno mogu biti izgubljeni ili uništeni.

Digitalni dokaz vlasništva

Polosov je objasnio da se ovakav servis može koristiti da se potvrdi svaki vid vlasništva za predmete koji imaju jedinstvene brojeve.

Nakon prodaje ili transfera dobara, vlasnik jednostavno na blockchainu prebaci vlasnička prava na novog vlasnika.