Planovi Singapura da izuzme određene digitalne valute od poreza na robe i usluge (PRU) koristilo bi preduzećima koja se bave kriptovalutama, navodi partner za korporativnu poresku politiku u PwC-u.

Kako je objavio hongkoški list na engleskom jeziku South China Morning Post 29. jula, Gvenda Ho je tvrdila da će predlog vlade Singapura da smanji PRU na kriptovalute za 7% kada se koriste za plaćanje roba i usluga pozitivno uticati na kripto berze, menadžere imovine i blokčein preduzetnike.

Prema navodima Ho, usvajanje predloženog zakona takođe bi postavilo singapurski poreski režim u ravnopravnu poziciju sa režimima drugih jurisdikcija, kao što su Hong Kong, Australija, Japan, Švajcarska i Evrposka unija. Ho je izjavila da, dokle god token ima karakteristike digitalnog platnog tokena kako je definisano pravilima, pa i ako su ICO tokeni, mogu se izuzeti i od PRU. Ho je nastavila:

“Iako bi ovaj predlog poboljšao konkurentnost Singapura, Hong Kong je potpuno oslobođen bilo kakvog poreza na promet, tako da za učesnike u sektoru kriptovaluta postoji jedna briga manje.”

Singapurska uprava za unutrašnje prihode je u početku razmatrala izuzeće u julu. Predloženo izuzeće, ako se prihvati, bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2020. i preispitaće postojeći sistem u kojem se isporuka digitalnih platnih tokena tretira kao oporezovana ponuda usluga. Nacrt dokumenta sadrži dve predložene osnovne promene u poreskim pravilima:

“Upotreba digitalnih tokena za plaćanje roba ili usluga neće dovesti do povećanja ponude tih tokena; i berze digitalnih platnih tokena za fiat valute ili druge platne tokene će biti izuzeti od PRU.”