U saradnji Blockchain Think Tank Slovenia i Danfoss-a objavljen je javni poziv. Svrha ovog javnog poziva je da se istraže mogućnosti unutar trgovačke platforme u svim energetskim sektorima. Platforma treba da ima mogućnost da podrži trgovinu grejanjem, hlađenjem, električnom energijom i gasom na nivou grada (opštine). Deoničari koji su uključeni u trgovačku platformu su energetske kompanije (komunalne), rezidenti kao potrošači, industrijski potrošači i potrošači (industrijski, komercijalni i individualni).

Cilj projekta je da odabere kompanije koje će zajedno sa Danfoss-om provoditi pilot projekte i na kraju proceniti mogućnosti za kolaborativno partnerstvo sa ovom globalnom kompanijom. Poziv je otvoren za sve kompanije osnovane u Evropi, bez obzira na to koliko je već razvijeno njihovo blokčein rešenje.

Kompanije su pozvane da dostave opise svojih projekata. Poziv je otvoren do 16. decembra 2019.

Više informacija o pozivu i načinu predaje dokumentacije dostupno je OVDE.

Danfoss & Blockchain Think Tank Slovenia