Dvadeset i osam organizacija, uključujući Raiffeisen i 17 drugih banaka, učestvovalo je u uspešnom završetku probe Ivno Global tokenizovanja kolaterala. Ovo je prvo globalno ispitivanje tokena na platformi R3 Corda, održanoj na Microsoft Azure-u, kako je izvešteno 17. oktobra.

Efikasnost u tokenizovanom kolateralu

U probi koju je sproveo londonski Ivno, organizacije koje su učestvovale stvorile su 18 milijardi dolara probnih tokena i prenele ih preko mreže Ivno. Ovo je bila “live” demonstracija kako se mobilni tokeni kolaterala mogu koristiti za trenutno poravnanje, upravljanje kolateralima i efikasan prenos gotovine.

Platforma Ivno dizajnirana je za poboljšanje efikasnosti i stvaranje novih poslovnih prilika uz smanjenje infrastrukturnih troškova neefikasnih nasleđenih postupaka posle trgovine.

Prva velika proba na R3 Cordi

Ovo je prva globalna proba na R3-ovoj platformi Corda. Generalni direktor R3, Dejvid E. Ruter je objasnio značaj:

"Broj i kalibar učesnika koje smo videli da učestvuju u Iven token CorDapp probi su dokaz sve većeg broja slučajeva upotrebe blokčeina."

Suosnivač Ivno-a, Daniel Halsted, podržao je to, rekavši da je "veličina, obim i uspeh Ivno Global Trial-a potvrdio tehnologiju i finansijski dizajn kompanije Ivno i potvrdio želju i potražnju za implementacijom."

Predstavnik Raiffeisen banke dodatno je pohvalio probu, rekavši: „Upravljanje likvidnošću će ući u novu eru nakon što proizvodi i usluge poput Ivno budu aktivni“.

Raiffeisen se prvobitno pridružio mreži R3 Corda u maju, zajedno sa brazilskom bankom Bradesco i tri velike francuske banke.