Austrijski istraživački centar za međunarodnu ekonomiju (FIV) u svom novom dokumentu o politici ispitao je mogući efekat digitalizacije, uključujući i blokčein tehnologiju, na izvoznu ekonomiju, prenosi Cointelegraph auf Deutsch 28. septembra.

Izveštaj je pripremio Bernhard Dachs iz Austrijskog instituta za tehnologiju u ime austrijskog Federalnog ministarstva za digitalne i ekonomske poslove i prikazao je pozitivan imidž blokčein tehnologije i veštačke inteligencije (AI).

Dachs navodi da blokčein tehnologija može učiniti transakcije u izvozu sigurnije i time smanjiti neizvesnost. Pored toga, decentralizovana tehnologija mogla bi pomoći da se "značajno sniže troškovi obrade garancija izvoza".

Dachs je takođe napomenuo da blokčein mora prvo biti široko prihvaćen, posebno u bankarskom sektoru, pre nego što austrijski uvozni i izvozni odnosi mogu razumno imati koristi od te tehnologije.

Austrija se nalazi na 11. mestu među državama članicama EU o indeksu digitalne ekonomije i društva. Prema tome, izveštaj naglašava da bi nauku i industriju trebalo ojačati u razvoju novih digitalnih mogućnosti kako bi Austrija mogla preuzeti vodeću ulogu u budućim inovacijama. Bernhard Dachs sumira na kraju izveštaja:

"Usluge posebno mogu očekivati značajne dobitke u automatizaciji i berzi od novih tehnologija kao što su blokčein ili AI, što će im pružiti značajan impuls za ove industrije. Razvoj novih usluga može se pokazati kao pokretač rasta za austrijske kompanije".

Glavne kompanije su globalno počele da primjenjuju tehnologiju distribuiranog registra (DLT) na logistiku i operacije lanca snabdevanja. Prvi pilot projekti IBM-a i logističke kompanije Maersk za mapiranje postojećih teretnih dokumenata sa blokčeinom već su pokrenuti. Luka Hamburg (Nemačka) trenutno razvija projekat pod nazivom HanseBloc, koji će, navodno, osigurati sigurnu elektronsku razmenu tereta putem blokčeina.


 

Pripremio: Nikola Tasić