Tajlandski regulator za hartije od vrednosti odobrio je prvi portal za inicijalnu ponudu novčića (ICO) u zemlji, prema objavi Bangkok Post-a od 12. marta.

Odbor direktora tajlandske Komisije za hartije od vrednosti (SEC) je, kako se izveštava, ovlastio prvi ICO portal koji omogućava pregled ICO-a, potvrđivanje izvornih kodova pametnih ugovora i sprovođenje procedura Know Your Customer (KYC). Operator ICO portala je navodno strani entitet.

Archari Suppiroj, direktor sektora finteh u SEC-u, navodno je izjavio za Bangkok Post, “Tajlandski prvi ovlašćeni ICO portal finalizovan je za službeno odobrenje relevantnih vladinih agencija kao što je Ministarstvo trgovine. [...] Prvi ICO sporazum će biti dostupan za javnu ponudu u bliskoj budućnosti u skladu sa kraljevskim dekretom o digitalnoj imovini. "

Prema Archari-ju, ICO tržište je počelo da sazreva od projektnih i nematerijalnih ideja do ICO-a, podržanih fizičkim sredstvima. Archari je takođe otkrio da će „u budućnosti“ SEC predstaviti kriterijume koji će kompanijama da omogući tokenizaciju hartija od vrednosti i druge imovine.

Prvobitno, tajlandski SEC je nameravao da očisti prvi ICO portal koji će legalno funkcionisati prošlog novembra, sa planovima "da odobri svaku ICO ponudu, koja bi mogla da započne u decembru."

Prošlog decembra, tajlandski SEC je objavio svoje planove da razmotri pravila za popuštanje koja čine "barijeru" za ICO, iako će da postoje ograničenja za učešće. Tipsuda Thavaramara, generalni sekretar Tajlandskog SEC-a, izjavio je:

"Predložena smernica je pokušaj da se pronađe veća ravnoteža u regulatornom procesu i smanje regulatorne prepreke, uzimajući u obzir upravljanje rizikom i zaštitu investitora."

 

Pripremio: Nikola Mosurović