Izveštaj koji je objavljen 9. aprila od strane DApp (decentralizvana aplikacija) analitičkog veb sajta DApp.com otkriva da tronova (TRX) baza korisnika najbrže raste, dok se DApp baza korisnika itirijuma (ETH) smanjuje.

Na itirijum blokčeinu, došlo je do smanjenja od 4% kada je broj korisnika u pitanju u odnosu na prošlu godinu. Oko 72.422 starih korisnika još uvek koristi Dapp-ove koji su zasnovani na itirijumu. Decentralizovane berze (DEX) su odgovorne za više od polovine transakcija ETH DApp-ova, nakon čega slede aplikacije za kockanje.

Takođe, gejmeri su bili najaktivniji ETH DApp korisnici, sa više od 40% dnevnih aktivnih DApp korisnika, što je 10% više u prvom kvartalu. U izveštaju se navodi:

“Igre zasnovane na itirijumu već su stvorile stabilnu zajednicu sa lojalnom publikom.”

Prema izveštaju, u prvom kvartalu 2019. godine 504 DApp-ova je dodato na DApp.com listi, od kojih je više od pola zasnovano na itirijumu:

“Pokazano je da je itirijum još uvek prvi izbor za developere. U isto vreme, takođe smo videli trend u razvoju aplikacija na više lanaca. Mnogi itirijum DApp-ovi se šire na više lanaca, poput itirijum + EOS ili itirijum + tron.”

Broj aktivnih DApp korisnika na tron blokčeinu iznosi više od 300.000, dok je na EOS-u oko 260.000. Takođe, do kraja prvog kvartala 2019. broj tron novčanika je navodno dostigao 2,3 miliona i oko 15,46% njih je imalo interakciju sa DApp-ovima. Glavni pokretač rasta broja Tron DApp korisnika navodno su bile aplikacije za kockanje.

Oko 85% tron-ovih DApp korisnika je imalo interakciju sa decentralizovanim aplikacijama u prvom kvartalu 2019. godine, što znači da je tronov blokčein najaktivniji po ovom pitanju.

U izveštaju se takođe ističe da je 95% EOS DApp-ova prijavilo transakciju u prvom kvartalu ove godine, kao i preko 80% tron i Steem (STEEM) decentralizovanih aplikacija. Na itirijum blokčeinu, koji nadmašuje druge kada je u pitanju broj aplikacija koje hostuje, bilo je skoro 600 DApp-ova koji nisu prijavili ni jednu transakciju u zadnja tri meseca.

Kao što je Cointelegraph objavio ranije ove nedelje, tron je otkrio plan proširenja svog drugog sloja rešenja za skalabilnost DApp-ova na Sun Network.

Krajem marta različiti stručnjaci tvrdili su da itirijum mreža gubi developere i da se oni prebacuju na druge mreže.


Pripremio: Marko Mihajlović