Ministarstvo finansija Rumunije je objavilo nacrt hitne uredbe kojim se reguliše izdavanje elektronskog novca (e-novac), objavio je Business Review 5. jula.

Nacrt navodno opisuje elektronski novac kao "novčanu vrednost koja se čuva elektronski, uključujući i magnetno, koja predstavlja potraživanje sredstava izdatih od strane izdavaoca radi obavljanja platnih transakcija i koje prihvata osoba koja nije izdavalac elektronskog novca." Prema dokumentu, svako pravno lice koje se zalaže za izdavanje elektronskog novca mora imati osnovni kapital od najmanje 350.000 evra (409.000 dolara), dok su njegovi članovi predmet odobrenja od strane Rumunske nacionalne banke (BNR).

Dokument određuje kategorije entiteta podobnih za izdavanje elektronskog novca, koje navode kreditne institucije, institucije za elektronski novac, Evropsku centralnu banku i nacionalne centralne banke. Da bi ih odobrila BNR, entiteti bi trebalo da razviju formalni okvir za upravljanje pažljivo kreiranom aktivnošću izdavanja e-novca. Ovlašćenje će, prema izveštajima, važiti 12 meseci od dana izdavanja i biće otkazano ako entitet ne započne izdavanje elektronskog novca u ovom roku.

Po početku aktivnosti izdavanja, kompanije će, prema izveštajima, biti obavezne da predaju godišnje revizorske izveštaje i predaju račune BNR-u, koja će takođe delovati kao nadzorni organ. Nedozvoljeno izdavanje elektronskog novca navodno se smatra krivičnim delom i kažnjava se zatvorom od 6 meseci do 3 godine ili novčanom kaznom.

Iako su se bitkoin automati pojavili u Rumuniji početkom 2014. godine, ministar za poslovanje, trgovinu i preduzetništvo u zemlji, Ilan Laufer, izrazio je svoje poverenje u digitalne valute 2017. godine, ističući da tu sferu treba regulisati:

"To je izazov za bankarski sistem jer ova oblast nije dobro regulisana i verujem da bi to trebalo da se desi. To je oblast u kojoj cirkuliše puno novca, ali to je i nova tehnologija."

 

Pripremio: Aleksandar Bondžulić