Sudija u ruskom Vrhovnom arbitražnom sudu tvrdi da bi termin digitalna imovina trebalo da bude uključen u rusko građansko pravo, izveštava lokalna državna medijska agencija Federal Press 4. juna.

Ljudmila Novoselova, predsednica Suda za intelektualna prava Ruske Federacije i sudija Vrhovnog arbitražnog suda, predstavila je planove institucije za razvoj zakonodavstva za digitalna prava.

Novoselova je izrazila uverenje da bi ruski Građanski zakonik trebalo da uključi pojam digitalnog novca, ističući da ne postoji razumevanje osnovnih aspekata industrije. Sudija je iznela da predmeti povezani sa digitalnom imovinom zahtevaju regulativu, jer poreski sistem i ukupna zakonitost povezanih operacija ostaju nejasni.

Zvaničnica je takođe izjavila da ruski zakonodavci treba da prate logiku upravljanja regulatornim rizikom u primeni zakona umesto zabrane u pogledu industrije digitalnih sredstava. Konkretno, Novoselova se dotakla pitanja amandmana koji se odnose na alternativne metode privlačenja investicija, kao što je grupno finansiranje (crowdfunding).

U martu, ruski parlament, Državna Duma, usvojio je amandmane na Građanski zakonik Ruske Federacije o digitalnim pravima, koji pruža regulatornu osnovu za digitalnu ekonomiju.

U međuvremenu, Cointelegraph je nedavno saopštio da je Rusija odložila usvajanje kripto zakonodavstva zbog zahteva od strane Operativne grupe za finansijske akcije o pranju novca da koristi specifičnu kripton terminologiju.