Državna duma Ruske Federacije odložila je razmatranje zakona “O digitalnoj finansijskoj imovini” za april 2019. godine, saopštava TASS 20. marta.

Drugo čitanje nacrta federalnog zakona “O digitalnoj finansijskoj imovini” je odložen za april, nakon odluke donete na jutarnjem glasanju o dnevnom redu plenarne sednice. Inicijativu je preuzeo predsednik Odbora za finansijsko tržište Državne Dume, Anatolij Aksakov, iako on nije objasnio svoje motive.

Nacrt zakona o digitalnoj finansijskog imovini ima za cilj da formuliše nacionalne zakone o kriptovalutama, a usvojen je od strane ruskog parlamenta u drugom čitanju ranije u martu. Vjačeslav Volodin, predsednik državne dume i koautor nacrta zakona, naveo je da usvojeni amandmani imaju za cilj da poprave probleme vezane za koncept digitalnih prava.

Tekst zakona koji je pripremljen za drugo čitanje isključuje definiciju tokena, kriptovaluta i pametnog ugovora. Dokument daje definiciju digitalne finansijske imovine, govoreći da takva imovina predstavljena digitalnim pravima, uključujući obaveze i druga prava, novčana potraživanja i mogućnost ostvarivanja prava u pogledu vlasničkih hartija i prava da se zahteva prenos vlasničkih hartija od vrednosti.

Kako je saopšteno u decembru prošle godine, Pavel Krašenikov, šev saveta i predsednik Odbora za državnu izgradnju i koautor zakona, rekao je da je zakon vraćen na prvu fazu čitanja, jer je trebalo da bude dramatično promenjeno.

Nedavno, ruski parlament izglasao je donošenje novog zakona o digitalnim pravima u oktobru ove godine. Zakon navodno uspostavlja koncept “digitalnih prava” u ruskom zakonodavtsvu dodavanjem novog člana, 141.1 Građanskom zakoniku Ruske Federacije i određuje kako se mogu ostvarivati i prenositi digitalna prava, kao i pravila za digitalne transakcije, uključujući i ugovore.


Pripremio: Marko Mihajlović