TIGTA (Treasury Inspector General for Tax Administration) je nedavno objavio izveštaj o oporezivanju virtuelnih valuta. On je zvanično zatražio od IRS (Internal Revenue Service - poreska uprava) da izda smernice za poreski tretman digitalnih valuta.

Na osnovu poreskih smernica koje je 2014.  godine izdala IRS, digitalne valute su označene kao imovina.

Izveštaj UST (US treasury - trezora) glasi:

“Obaveštenje predviđa da virtuelne valute trebaju biti tretirane kao imovina u poreske svrhe. Isti opšti poreski principi koji se odnose na transakcije imovine se primenjuju na transakcije virtuelnih valuta.“

Dalje su navedene 4 različite situacije u kojima bi bitkoin transakcije bile podložne oporezivanju:

  •          Isplaćivanje plata digitalnim valutama
  •          Plaćanja nezavisnim preduzimačima putem digitalnih valuta
  •          Dobici ili gubici za prodaju ili razmenu digitalnih valuta
  •          Plaćanje digitalnim valutama za robu

Imajući u vidu ove regulative i pravila, trezor je predložio da IRS kreira strategiju i sistem koji omogućuje efikasnu i transparentnu naplatu poreza od digitalnih valuta.

Predlozi TIGTA

TIGTA je dostavio 3 predloga, a od IRS-a se očekuje da deluje na osnovu njih i kreira efikasnu strategiju i metode oporezivanja transakcija virtuelnih valuta.

TIGTA je dalje naglasio da je većina transakcija virtuelnih valuta podložna oporezivanju i da će te transakcije biti oporezivane. Na primer, onlajn kupovine pomoću digitalnih valuta mogu biti oporezivane. Po mišljenju TIGTA, toga nisu svesni korisnici virtuelnih valuta.

IRS planira da sarađuje sa zakonodavcima i zakonodavnim telima kako bi za nekoliko meseci izdala smernice za oporezivanje bitkoina i virtuelnih valuta.