Novi predlog zakona koji ima podršku i republikanaca i demokrata ima za cilj stvaranje pravičnije poreske strukture za korisnike kriptovaluta. Pod nazivom “Zakon o pravičnijem oporezivanju kriptovaluta”, zakon zahteva stvaranje nove minimalne tačke kupovine na kojoj se bitkoin može koristiti kao valuta bez plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Predlagači zakona, republikanci Džared Polis i Dejvid Švejkert, žele da obezbede tačku oslobađanja za vlasnike digitalnih valuta i stvore zakonodavstvo slično onom koje je već na snazi za upotrebu deviza. U zakonu se predviđa da se niz sličnih transakcija smatra jednom transakcijom, ali se ne daje nikakvo uputstvo šta se podrazumeva pod pojmom sličnosti. Predlog zakona glasi:

“Za potrebe ovog podzakonskog akta, sve prodaje i razmene koje su deo iste transakcije (ili niz povezanih transakcija) tretiraraju se kao jedna prodaja ili razmena.”

Predlog zakona dolazi u vreme kada postoji široka zabrinutost kod vlasnika kriptovaluta o federalnim poreskim politikama. Skorašnje vesti o dijalogu Coinbase-a i Poreske uprave su jedan od primera rastućeg nepoverenja vlasnika kriptovaluta prema zakonodavstvu.