Predsedavajući Komisije za hartije od vrednosti Sjedinjenih Država (SEC) Džej Klejton ove nedelje je rekao da je "optimističan" po pitanju razvoja tehnologije distribuiranog registra (DLT).

U svedočenju pred Komitetom za bankarstvo, stanovanje i urbane poslove SAD-a objavljenom na zvaničnoj stranici Komisije 11. decembra, Klejton je dodao da DLT nudi "perspektivne investicione mogućnosti" institucionalnim i individualnim investitorima.

Klejtonovo svedočenje obuhvatilo je različite aspekte nadzora Komisije - uključujući regulatornu agendu tokom prošle fiskalne godine, kao i njen "novi strateški plan" i "kratkoročni" fokus.

U tom kontekstu, Klejton je naglasio da je agencija "preusmerila značajnu pažnju i resurse" na inicijalnu ponudu novčića (ICO), tehnologiju distribuiranog registra (DLT) i digitalnu imovinu.

Što se tiče njegovog "optimizma" vezanog za investicione mogućnosti koje pruža novi sektor, Klejton je predstavio niz inicijativa ove agencije koja ima za cilj "podsticanje inovacija" i zaštitu investitora "kao deo" uravnoteženog regulatornog pristupa".

Ovo uključuje smernice od direktora finansija SEC-a, Bila Hinmana, o tome kako proceniti da li se određena digitalna vrednost smatra hartijom od vrednosti prema američkom federalnom zakonu i imenovanje pomoćnika direktora (Valerie A. Szczepanik) u istom sektoru koji će raditi kao viši savetnik za digitalnu imovinu i inovacije.

U sklopu svojih unutrašnjih kripto regulatornih napora za koordinaciju, on je primetio da je u oktobru osnovan poseban strateški centra za inovacije i finansijske tehnologije (FinHub) SEC-a, koji je okarakterisao kao "opciju otvorenu za one koji žele inovacije i prikupljanje kapitala u skladu sa zakonom."

Klejton je dalje upućivao na pokušaj agencije da koordinira interni nadzor sa drugim regulatorima i da proaktivno daje javne izjave u vezi sa ICO projektima i kriptovalutama.

Predsednik Komisije je završio svoju diskusiju navođenjem "nesretnog" slučaja loših glumaca koji "love euforične investitore kako bi izvršili prevare ili druge povrede federalnih zakona o hartijama od vrednosti".

Kao što je objavljeno ranije ove nedelje, Klejton je napomenuo da ICO mogu biti efikasni, ali zahtevaju regulativu i poštovanje Zakona o hartijama od vrednosti kako bi osigurali da se ovim učesnicima pružaju isti stepen zaštite investitora kao i na tradicionalnim tržištima.


 

Pripremio: Nikola Tasić