Hester Pirs, poverenik američke Komisije za hartije od vrednosti i berze (SEC), pozvala je na manje oprezan pristup inovacijama u sferi berzanskih fondova (ETF) kada je u pitanju regulativa, prenosi Financial Times 2. juna.

Prema izveštaju, Pirs je pozvala svoje kolege poverioce da dopuste inovacije u ETF sferi smanjenjem njihove opreznosti.

Ona je navodno komentarisala pristup SEC-a prema ovoj kategoriji visoko regulisanih finansijskih derivata, ističući da SEC “još uvek guši ETF-ove sa personalizovanom pažnjom kao da su bebe.”

Pirs je takođe naglasila da veruje da je regulator pogrešio u svojoj odluci da odbije ETF aplikaciju zasnovanu na bitkoinu (BTC) koju su predstavili blizanci Vinklvos, koji su takođe osnivači kripto berze Gemini. Prema Pirsovoj, ETF će ohrabriti institucionalne investitore da učestvuju na tržištu kriptovaluta.

Direktor trećeg najvećeg menadžera za imovinu na svetu, State Street Global Advisers, Sajrus Taraporevala je komentarisao za Financial Times:

“Ako nešto pođe po zlu sa njima, onda će cela industrija krenuti u istom smeru. [...] Mi ne praktikujemo obrnute ETF-ove ili leveridž ETF-ove. To će biti slučaj sve dok sam ja na funkciji.”

U 2010. godini, SEC je navodno zabranio leveridž i obrnute ETF-ove, verovatno zato što mogu proizvesti posebno velike gubitke, primećuje Financial Times. Ipak, Pirs je primetila da druge vrste investicionih fondova takođe koriste derivate kako bi povećale svoju izloženost, i bilo je jasno da nezahvalni maloprodajni investitori nisu ciljna grupa za leveridž ETF-ove. Ona je navodno komentarisala:

“Nevoljnost da se dozvoli više konkurenata da ponude prilagođene ETF-ove izgleda da je još jedan primer uskraćivanja ili ograničavanja pristupa proizvodu koji bi bio koristan za neke investitore.”

Financial Times dalje napominje da se od ovog američkog regulatora očekuje da uvede novu ETF uredbu, za koju se očekuje da će ubrzati inovacije u prostoru.

Kako je objavio Cointelegraph krajem maja, Japanska agencija za finansijske usluge pokazala je i oprezan pristup ETF-ovima zasnovanim na kriptovalutama, prema komentarima finansijskog odbora gornjeg doma Nacionalnog saveta.