Monetarni autoritet Singapura (MAS), centralna banka ove zemlje, je proširila svoj regulatorni režim za provajdere platnih usluga kako bi određene kriptovalute dovela u njenu nadležnost. Ovaj razvoj događaja izveštavaju lokalne novine na engleskom jeziku The Straits Times, 19. novembra.

Novi zakon o platnim uslugama (PSB), koji je Ong Je Kung, član parlamenta i ministar obrazovanja, uputio parlamentu, treba da zameni dva postojeća zakona - Zakon o platnim sistemima (PS(O)A) i Zakon o razmeni novca i doznakama (MCRBA).

Novi zakon, koji je prošao kroz dve javne konsultacije od avgusta 2016. godine, navodno je pripremljen kako bi se bolje zaštitila potrošačka sredstva, kontra-terorističko finansiranje i poboljšala sajber sigurnost. U kripto prostoru, očekivano je da će uticati na digitalne novčanike i tokene kao što su grabpay, bitkoin (BTC), i itirijum (ETH). PS(O)A i MCRBA će biti ukinuti nakon što novi, usavršeni PSB dođe na snagu krajem 2019.

MAS je pojasnio da PSB sadrži dva pararelna okvira, prvi okvir je “režim imenovanja” koji omogućava centralnoj banci da imenuje i time dovodi platne sisteme koje smatra “važnim za finansijsku stabilnost” pod svoju nadležnost. Drugi okvir podrazumeva obavezni režim licenciranja za pružaoce usluga plaćanja, od kojih će se zahtevati da podnesu zahtev za jednu od tri dozvole na osnovu prirode i obima njihovih aktivnosti.

Prva licenca, za “menjače novca”, reguliše snadbevače prvenstveno zbog pranja novca i rizika finansiranja terorizma; sveobuhvatnija “licenca za standardne platne institucije” je dostupna za entitete koji imaju transakcije od preko 3 miliona dolara mesečno, pod uslovom da poseduju digitalni novac ne više od 5 miliona dolara. “Glavna platna institucija”, najstrože regulisana licenca, dostupna je za veće pružaoce usluga.

Centralna banka je dala pružiocima digitalnog tokena šest meseci nakon što PSB dođe na snagu da se usklade sa novim režimom; provajderi koji se ne bave kriptom imaju do 12 meseci.

Ovog oktobra, generalni direktor MAS-a Ravi Menon, komentarisao je potrebu da se poboljša bankarska podrška za kripto preduzeća. Dok priznaje da neke “neprozirne” aktivnosti u okviru kripto prostora predstavljaju posebne izazove, on nagoveštava da treba ohrabriti finansijske institucije da prilagode svoje postojeće prakse kako bi sarađivale sa novim sektorom.


Pripremio: Marko Mihajlović