Špansko Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prehrane planira da primeni blokčein tehnologiju za razvoj drvne industrije, prema izveštaju EuropaPress od 21. septembra.

Operativna grupa, pod nazivom ChainWood, ima za cilj da poboljša praćenje i efikasnost snabdevanja drvetom u Španiji primenom blokčein tehnologije u logistici industrije.

ChainWood je grupa od osam partnera iz različitih španskih regiona, uključujući Galiciju, Madrid, Andaluziju, Kastiliju i Leon i Asturiju. Operativna grupa je stvorena finansiranjem od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i prehrane, Generalne direkcije za ruralnu i drvnu politiku razvoja i Generalne državne uprave sa ukupnom subvencijom od 93.350 evra.

Radni sastanci ChainWood-a već su održani u Santiagu de Compostela i Madridu, a grupa je postavljena da razvije Klaud program "koji će poboljšati transparentnost" procesima u šumarstvu - poput stvaranja čvrstog drveta, dezintegracije, celulozne paste i biomase - primenom blokčeina, big data i “machine learning-a”.

Kada se platforma razvije, ChainWood će sprovesti pilot eksperimente u Katilja i Leon sa topolom, Asturijom sa kestenom i Galicijom sa hrastom.

Još u avgustu, kineska vlada severne provincije Sičuan potpisala je ugovor o strateškoj saradnji za uspostavljanje nove kompanije Hangzhou Ii Shu Blockchain Technologi Co., Ltd za "ekonomski razvoj šumarstva i smanjenje industrijskog siromaštva".

Nešto ranije ovog leta vlada Katalonije otkrila je plan da promoviše blokčein tehnologiju “sa ciljem da poboljša digitalne usluge građanima”, prema izveštaju Cointelegraph-a od, 25. jula.


 

Pripremio: Nikola Mosurović