Fjučers predstavlja obavezu da se kupi ili proda određena roba ili finansijska aktiva kao što su npr. žito, zlato ili hartije od vrednosti određenog dana, po unapred određenoj ceni. Fjučers ugovor, kao i terminski ugovor, predstavlja sporazum između dve strane o kupovini ili prodaji aktive u poznato buduće vreme za poznatu cenu. Za razliku od terminskog ugovora, fjučers ugovorom se normalno trguje ne berzi. Da bi se omogućila trgovina, berza postavlja izvesne standarde za fjučers ugovore. Pošto dve strane u ugovoru ne moraju da se međusobno poznaju, berza utvrđuje i garantne mehanizme za izvršenje ugovora.

Kod fjučersa obično nije specificiran tačan datum isporuke. U ugovoru se poziva na mesec isporuke, a dotična berza utvrđuje period unutar meseca kada se mora izvršiti isporuka. Vreme isporuke za berzanske proizvode je često ceo mesec. Kod fjučers ugovora postoje dve pozicije. „Kratka pozicija“ je pozicija prodavca koja ga obavezuje da o dospeću isporuči osnovni instrument iz ugovora. „Duga pozicija“ je pozicija kupca fjučers ugovora, koja ga obavezuje da preuzme (kupi) osnovnu aktivu o dospeću. Držalac kratke pozicije ima pravo da izabere vreme tokom trajanja perioda isporuke kada će izvršiti isporuku. Obično ugovor ima nekoliko različitih meseci isporuke sa kojima se trguje u isto vreme. Berza utvrđuje tačan iznos aktive koji mora biti isporučen po jednom ugovoru, kako će se kotirati buduća cena i ograničenje iznosa do kojeg se može kretati fjučers cena (u ugovoru) u toku jednog dana. Na primer, u momentu prodaje, ograničenje dnevnog kretanja cena za fjučers ugovor je 1 dinar. Ukoliko cene padaju za navedeni iznos, za ugovor se kaže da je na donjem ograničenju (granici). Ukoliko cena poraste za navedeni iznos, kaže se da je na gornjoj granici. Kretanje cena u navedenim okvirima se označava kao kretanje u granicama. Cilj utvrđivanja dnevnih ograničenja za kretanje cena je da se spreče velike oscilacije zbog potencijalno špekulativnih ponašanja.

Shodno vrsti proizvoda kojim se trguje, fjučersi se dele na robne i finansijske. U osnovi finansijskih fjučersa nalazi se neki finansijski instrument (kratkoročni i dugoročni), kretanje nivoa berzanskih indeksa i devizni kursevi. Cene fjučers ugovora se utvrđuju na berzi, mada još uvek nisu identifikovane čvrste veze između fundamentalnih ekonomskih kretanja i cena valutnih i indeksnih fjučersa. Kada je aktiva za fjučers ugovor berzanski proizvod moguće su varijacije u kvalitetu. Zbog toga je nakon izbora aktive važno da berza tačno odredi stepen kvaliteta robe koji je prihvatljiv. Veličina ugovora utvrđuje iznos aktive koji se mora isporučiti u okviru datog ugovora. Ovo je važna odluka za berzu. Ako je ugovor isuviše veliki, mnogi investitori koji bi želeli da pokriju relativno malu izloženost ili koji bi želeli da steknu relativno malu špekulativnu poziciju, bili bi onemogućeni da koriste berzu. Na drugoj strani, ako je ugovor isuviše mali, trgovina može biti skupa, jer svaki ugovor podrazumeva određene troškove.

Bitkoin fjučers ugovori

CME grupa, najveća berza derivata na svetu, kao i jedna od najstarijih, najavila je trgovanje bitkoin fjučersima od 18. decembra. CBOE Global Markets, koja je vlasnik Chicago Board Exchange (najveću američku menjačnicu opcijama) i BATS Global Markets planiraju da pomrse konce CME grupi i započnu trgovanje 10. decembra. Za jedan dan obim trgovanja je bio preko 30 miliona dolara i sa više od 2.000 ugovora.

U teoriji ovo otvara vrata institucionalnim i maloprodajnim investitorima koji žele da ulože u bitkoin, ali iz nekog razloga (interna pravila, averzija na rizične i komplikovane menjačnice i kriptonovčanike) ne trguju stvarnim bitkoinom.

“Ako je to tačno, ne razumem zašto tržište misli da će to uticati na veliku potražnju za bitkoinom.”

Kako funkcionišu fjučers ugovori?

Recimo da mislim da će cena ABV novčića koja se trenutno trguje na 50 dinara za dva meseca ići do 100 dinara. Neko mi nudi priliku da se obavežem da ću platiti 80 dinara za ABV za dva meseca. Prihvatam, što znači da sam upravo “kupio” fjučers ugovor. Ako sam u pravu, platiću 80 dinara za nešto što vredi 100 dinara. Ako grešim i cena bude niža, onda ću platiti više nego što vredi na tržištu i neću biti srećan.

Ako mislim da će cena ABV novčića da padne, mogu prodati fjučers ugovor: gde sam se obavezao da ću dostaviti ABV novčić u roku od dva meseca po ceni od 80 dinara. Kada se ugovor zaključi, kupujem ABV novčić po tržišnoj ceni i dostavljam je nosiocu ugovora u zamenu za 80 dinara. Ako sam u pravu i tržišna cena bude niža od 80 dinara, ostvario sam profit.

Pored ovih osnovnih pretpostavki, postoje sve vrste hibridnih strategija koje uključuju držanje osnovnih sredstava i zaštite od gubitaka: na primer, čuvam ABV novčić i prodam fjučers ugovor (ja se obavežem na prodaju) po višoj ceni. Ako se cena poveća, zarađujem na osnovnim sredstvima i gubim na fjučers ugovoru. Ako se cena smanji, situacija je obrnuta. Druga uobičajena strategija podrazumeva istovremeno kupovinu i prodaju fjučers ugovora kako bi “zaključali” cenu.

Fjučers ugovori pokrivaju širok spektar robnih i finansijskih instrumenata, sa različitim uslovima i odredbama. To je složen sektor u kojem se “obrće” mnogo novca. Fjučers tržište zlata je skoro deset puta veće (mereno osnovnim sredstvima iz ugovora) od fizičkog tržišta zlata.

Kako je to moguće? Kako je moguće imati fjučers ugovore čija je vrednost deset puta veća od vrednosti postojećeg zlata? Zato što niste u obavezi da isporučite zlatnu polugu kada dođe do izvršenja ugovora. Mnogi fjučers ugovori se izvršavaju “gotovinski” - umesto fizičke isporuke za prodaju, kupac prima razliku između cene fjučersa (ugovorene cene) i trenutne (tržišne) cene.

Ako je pomenuti ugovor ABV novčića bio na bazi gotovinske porudžbine, a tržišna cena na kraju drugog meseca bude 100 dinara (kao što sam predvideo), umesto ABV novčića dobiću 20 dinara (razlika između tržišne cene od 100 dinara i cene od 80 dinara za koju sam se obavezao da ću da platim).

I CME i CBOE fjučers ugovori se izvršavaju u gotovini, a ne u stvarnim bitkoinima. Samo zamislite sve moguće pravne i logističke “zavrzlame” ukoliko bi dve renomirane i visoko-regulisane menjačnice morale da postave korisničke kriptonovčanike (uz sve sigurnosne procedure koje bi im bile potrebne).

Dakle, verovatno će bitkoin fjučers tržište biti veće od tržišta bitkoina. To je važno. Zašto? Zato što će se institucionalnim investitorima to svideti. Veličina i likvidnost tržišta čine menadžere fondova opuštenijim. Bitkoin tržište je uzbuđeno zbog institucionalnog novca koji će sada ući u bitkoin kao rezultat trgovanja fjučersima. To je deo koji ne razumem.

Mnogi fondovi koji nisu bili u mogućnosti da se bave bitkoinom na neregulisanim berzama sada će moći da učestvuju.

U tome je stvar: novac neće ulaziti na tržište bitkoina. Kupovaće se sintetički derivat koji direktno ne utiče na bitkoin. Za svaki iznos koji se uplati u neki hedž fond u okviru bitkoin fjučers ugovora, ni jedan deo ne ulazi u sam bitkoin. Fjučers ugovor ne zahteva vlasništvo nad stvarnim bitkoinom, čak ni kod izvršenja ugovora.

Mnogi će tvrditi da će više fondova biti zainteresovano za držanje stvarnih bitkoina, sada kada mogu da zaštite svoje pozicije.  

Ako hedž fond može da nadoknadi sve potencijalne gubitke u trgovanju fjučersima, onda bi možda bio voljan da kupi bitkoine, iako bi to umanjilo njegove potencijalne dobitke. Zašto držati bitkoine kada možete dobiti slične profite sa manje početnih izdataka trgovanjem sintetičkih derivata?   

To je deo koji me najviše zabrinjava. Zašto kupiti bitkoin kada možete da kupite fjučers ugovor? Ili kombinacija fjučers ugovora koji preuveličava vaš potencijalni dobitak ili ograničava vaš potencijalni gubitak?

Drugim rečima, brine me to što bi institucionalni investitori koji su zainteresovani za kupovinu bitkoina sada mogli jednostavno da pređu na fjučers tržište. Čistije, jeftinije, sigurnije i više regulisano. Ono što me još više brine je mogućnost da institucionalni fondovi koji su već kupili bitkoin (i na taj način pogurali cenu na gore) odluče da je zvanično tržište fjučersa sigurnije i prodaju ga.

Moguće je da će potražnja za bitkoin fjučers ugovorima i optimizam koji prevladava u tom sektoru podstaći cenu fjučersa (drugim rečima, biće veća potražnja za fjučers ugovorima za kupovinu bitkoina po ceni od 20.000 dolara za godinu dana nego kupovina bitkoina po ceni od 12.000 dolara - tržište je čudo!). Zatim, to će uticati na stvarnu tržišnu cenu (“Hej, fjučers tržište zna nešto što mi ne znamo, zar ne?”).

Pokretanje likvidnih menjačnica fjučersa će povećati verovatnoću da Komisija za hartije od vrednosti odobri bitkoin ETF u bliskoj budućnosti.

Takođe, moguće je da institucionalni investitori koji imaju negativan stav prema bitkoinu (a nema ih malo), uđu na tržište bitkoin fjučersa. Mnogo je lakše prodavati fjučers ugovore sa nižom cenom od tržišne nego bitkoin. To može dovesti do poremećaja na tržištu bitkoina, a to je strašno!

Razvoj bitkoin fjučers tržišta pozicionira bitkoin više kao robu nego kao valutu i još više kao investiciono sredstvo nego kao tehnologiju koja ima potencijal da promeni finansijske tokove.

Dakle, stvarno bi trebalo da se odnosimo na ovaj razvoj događaja kao kraj početka, odnosno početak novog puta!   

 

 

Ilustracija: Darja Lovrenski