Nakon problema sa DAO-om koji se desio 17.06. nekoliko različitih stavova se pojavilo o tome šta treba vlasnici Ethereum-a da urade. Osnivač Krypton-a, Kovertres je iznela svoje mišljenje o tom događaju. Njen zaključak je suprotan mišljenju većine: kako bi se očuvao kredibilitet, Ethereum ne treba ništa da uradi.

U petak 17.06. nestalo je 60 miliona dolara sa DAO-a. Ali, pametan ugovor o kom je reč je uradio sve što je trebalo, odnosno radio je onako kako je i programiran.

DAO je samo eksploatisan

Kovertres je razjasnila da nije hak u pitanju, već je ugovor eksploatisan, tako da se kod ponašao na neočekivan način. Ona je to slikovito prikazala kao lopov sa pristupom otvorenim vratima.

Ceo zaplet se odvija oko koda pametnog ugovora koji je omogućio da sredstva investirana u DAO budu preusmerena na drugu stranu.

Moguća rešenja

Kovertres je objasnila da postoje 3 moguća rešenja ove situacije:

  1. Hard Fork - koji bi uticao da se ethereum-ov blockchain vrati unazad
  2. Soft Fork - bi uticao samo na adresu napadača, soft-fork se može iskoristiti kako bi se izgubljena sredstva povratila
  3. Skupocena lekcija  - ništa ne treba preduzeti i sredstva treba da ostanu izgubljena

U slučaju 1 i 2, Ehtereum mora ubediti većinu rudara da pristane na predloženo rešenje.

Gorka pilula koju treba progutati

Kovertres je zaključila:

“Iako Ethereum nije još odlučio kojim putem da pođe, većina smatra da zna kako će se film završiti. Osim ako ne uradi ništa i dozvoli da sredstva ostanu izgubljena, Ethereum će pretrpeti gubitak kredibiliteta vraćanjem onoga što je bio nezaustavljiv kod. A to mnogo liči na spasavanje banaka protiv čega se upravo blockchain tehnologija bori. Gde je supermen kada nam je potreban?“

Inače, Ethereum je odabrao opciju 2, Soft Fork. Predloženo je da se zamrznu sve transakcije napadača.

"Gospodin Smit: Da li misliš da će ova priča da ima srećan kraj?

Gospođa Smit: Srećan kraj je samo priča koja se još nije završila?

Gospodin i Gospođa Smit (2005).“