Nedavna studija koju je sproveo Accenture, a objavio Business Wire, pokazuje da samo 6% direktora upravnih odbora i samo 3% direktora najvećih svetskih banaka ima bilo kakvo tehnološko iskustvo.

Istraživanje koje je obuhvatilo 109 banaka "tehnološkim iskustvom" smatra rad na nekoj od viših pozicija u IT sektoru.

Direktor za finansijske usluge komanije Accenture, Ričard Lamb, je izjavio:

"Veoma mali broj banaka ima IT stručnjake u svojim upravnim odborima što čudi ako se ima u vidu pred kakvim strateškim izazovima se susreću. Imajući u vidu naglo jačanje fintech biznisa, dobar deo profita banaka preti da nestane."

Ovo znači da 97% direktora banaka ne razume dovoljno izazove u sferi sajber bezbednosti i tehnološke inovacije. Prema izveštaju Financial Times-a, bankarski sektor zaostaje u ovome u odnosu na druge sektore, što će se odraziti negativno na njegov dalji rast i razvoj.

"Ako vam glavna konkurencija postaju fintech kompanije, a ne banke i ako ako vam je najveći izazov sajber bezbednost, onda je tehnologija do te mere postala sastavni deo vašeg posla da zaista morate nešto znati o tome," dodao je Lamb.

Danas, društvo polako ulazi eru sajber bankarstva gde će keš prestati da postoji i gde će se većina bankarskih transakcija obavljati korišćenjem modernih IT rešenja. Zbog toga Lamb savetuje banke da formiraju IT timove unutar svojih upravnih odbora, što je do sada uradilo samo 11% banaka u SAD.

"Mnogi najveći izazovi pred bankama danas su tehnološke prirode, tako da direktori moraju da razumeju tehnologiju i tehnološke inovacije da bi mogli da donose prave odluke," dodao je. "Fintech, sajber bezbednost, IT inovacije i tehnološke implikacije promena u zakonima su postala bitna pitanja kojima upravni odbori banaka moraju da se bave. Mnogi upravni odbori u bankama nažalost nisu kompetentni da se bave tim stvarima i donesu dobre strateške odluke."