Ogromna većina ispitanika favorizuje SegWit u odnosu na Bitcoin Unlimited-u. 75,4% Blokčein i bitkoin stručnjaka je izrazilo podršku aktivaciji SegWit-a i 70,5% je odbilo Bitcoin Unlimited.

Istraživanje je sproveo 21 Inc, bitkoin kompanija koja posluje na tržištu mikroplaćanja. Ispitanici su rukovodioci i uticajne ličnosti u Blokčeinu, Bitkoinu i Itirijumu, kao što su Adam Bek, Beri Silbert, Ron Hoze, Džes Pauel i Čarli Li.

Rezultati ankete

Glavni cilj ovog istraživanja je bio da se proceni popularnost pojedinih digitalnih valuta i njihove primene, kao i mogućnost aktiviranja bilo SegWit-a, bilo Bitcoin Unlimited-a.

Da li želite da rudari aktiviraju Bitcoin Unlimited?

Da li želite da rudari aktiviraju SegWit?

Da li ste za uvećanje bloka koji nije uslovljeno aktivacijom SegWit-a, sa ili bez račvanja?

Stopa podrške SegWit-u i Bitcoin Core razvojnom timu je značajno povećana nakon dva slučaja greške u slobodnom kodu Bitcoin Unlimited. Udeo procesorske snage koji podržava SegWit se naročito povećao nakon što je Bitcoin Unlimited tim pustio u rad unapređenu verziju koda koja je zatvorena kako bi odmah rešili problem greške koja se pojavila na kodu.

Većina zajednice odbacuje takvu razvojnu filozofiju Bitcoin Unlimited-a, što se vidi podrškom SegWit-u.

Najzanimljiviji deo istraživanja je bio u vezi potencijalnog povećanja bloka bez pomoći SegWit-a. Iznenađujuće, 49,2% zajednice je izjavilo da su za rešenje povećanja veličine bloka koje ne podrazumeva SegWit i spremni su da ga podrže jednog dana kada se pojavi.

Alternativa SegWit-u i Bitcoin Unlimited-u

Trenutno, većina preduzeća, kompanija i organizacija u okviru bitkoin industrije odbacuje Bitcoin unlimited zbog njegove sporne prirode. U slučaju račvanja, to će neminovno dovesti do podele lanaca i dovesti do ekonomskih i tehničkih pitanja koja će biti teško rešena u budućnosti.

Međutim, postoje nesporna račvanja koja su dobro odmerena i planirana. Primer za to je nedavno račvanje Itirijum Klasika koje je izvršeno tako da je eliminisana originalna inflatorna monetarna politika Itirijuma i dodata monetarna politika inspirisana bitkoinovom koja mu obezbeđuje ograničeno izdavanje i količinu. U suštini, račvanje ETC-a je potez razvojnog tima kojim je omogućio promociju svog tokena kao digitalne valute, a ne kao sredstvo dizajnirano isključivo za razvoj.

Cointelegraph je preneo ranije ovog meseca da je direktor Zcash-a Zuko Vilkoks predložio svoje kriterijume sigurnog i nespornog račvanja. Vilkoks objašnjava da nisu sva račvanja opasna i da račvanje koja ne prate pravilo kosenzusa (hard fork) omogućavaju efikasnije ažuriranje na mreži od ‘soft forka’.

Rast Itirijuma

Isto istraživanje je ispitalo zajednicu o njihovom portfoliju digitalnih valuta. Prve tri digitalne valute su Bitkoin sa 98.4%, Iter sa 65.6% i Zkeš sa 37.7%.

Koja od ponuđenih aplikacija digitalnog novca je vama zanimljiva?

Zanimljivo, svaka valuta ima svoje prednosti. Bitkoin, koji je fokusiran na bezbednost, omogućava korisnicima da izmire uplate transparentno uz pomoć P2P protokola.

Itirijum, koji je fokusiran na fleksibilnost i funkcionalnost, omogućava korisnicima da šalju uplate sa fiksnom naknadom bez rizika od zagušenja Blokčeina. ZCash omogućava korisnicima da šalju i primaju transakcije uz potpunu anonimnost, pružajući zajednici neverovatnu finansijsku privatnost.

Popularnost Itirijuma se poklapa sa interesovanjem zajednice u vezi pametnih ugovora. Sa pojavom Itirijum alijanse i uključivanjem nekih od najvećih svetskih korporacija i finansijskih institucija, podrška Itirijumu i pametnim ugovorima je značajno porasla.