Studija KTH Kraljevskog Instituta Tehnologije u Stokholmu pokazuje da je Švedska na putu da postane prva država na svetu koja će prestati da koristi papirni novac. Već danas, 5 ili 6 banaka u Švedskoj odbija da radi sa kešom. Imajući u vidu poslednju odluku Evropskog Suda Pravde da se bitkoin menjačnice izuzmu od plaćanja PDV-a, plaćanje bitkoinom može ubrzo postati veoma popularno u Švedskoj.

Potpuno digitalno

Šveđani sve više koriste kartice pri plaćanju čak i za najmanje iznose. Podaci kažu da se preko 80% svih plaćanja obavlja elektronskim putem. Sa razvojem mobilnih i P2P platnih sistema, potreba za postojanjem papirnog novca je sve manja.

Niklas Arvidson, iz KTH Instituta je izjavio:

“Keš je i dalje važan kao način plaćanja u mnogim državama, ali za Švedsku to više ne važi.”

Skorašnje puštanje u rad mobilne aplikacije za plaćanje pod nazivom SWISH, od strane nekoliko banaka iz Švedske i Danske, menja postojeći bankarski sistem iz korena. Kao rezultat, neke banke su već prestale da rade sa kešom.

Prema Arvidsonu, u Švedskoj je trenutno u cirkulaciji nešto manje od 80 milijardi kruna (oko 8 milijardi EUR-a) od tog iznosa samo 40 do 60 procenata je u stvarnoj cirkulaciji. Poređenja radi,  pre 6 godina u cirkulaciji je bilo 106 milijardi.

''Mi smo lideri u bezgotovinskom plaćanju'' kaže Bengt Nilerval iz Švedske Trgovinske Federacije u intervjuu za The Guardian. ''Rukovanje papirnim novcem je skupo, ovako je sigurnije i jeftinije. Industrija platnih kartica je preduzela sve mere zaštite da bi ljudi bezbedno plaćali, zato se i Šveđani osećaju sigurno dok plaćaju elektronskim putem.''

Bitkoin i Švedska

Pošto Šveđani već prednjače u elektronskim plaćanjima, a imajući u vidu i poslednju odluku Evropskog Suda Pravde da se bitkoin menjačnice izuzmu od plaćanja PDV-a, bitkoin u Švedskoj ima odličnu priliku da postane uobičajen način plaćanja.

U maju 2015. godine, poreske vlasti u Švedskoj, objavile su uputstvo za oporezivanje prihoda nastalih bitkoin rudarenjem. Ovaj vid prihoda se smatra ekonomskom aktivnošću, a time i oporezivim prihodom, ako se  ''rudarenje obavlja na profesionalan način i tokom dužeg vremenskog perioda,'' ili ako ''se očekuje da će se rudarenjem generisati više od 25 bitcoina za godinu dana kada se oduzmu troškovi''.

Regulatorna tela u Švedskoj su dosta naklonjena bitkoinu i drugim projektima vezanim za digitalna plaćanja. Danska se priprema da od 2016. godine prestane sa štampanjem novca tako da će biti zanimljivo pratiti koje će se metode plaćanja pojaviti u Švedskoj i Skandivaniji uopšte.