Švajcarska Uprava za nadzor finansijskog tržišta (FINMA) je objavila smernice o regulatornim zahtevima za plaćanja na blokčeinu pod nazorom FINMA-e.

Novo uputstvo za pružaoce usluga virtualne imovine, objavljno 26. avgusta, se odnosi na provajdere blokčein usluga, uključujući berze, novčanike i platforme za trgovanje.

U svom predgovoru za smernice, FINMA primećuje da se pridržava okvira za regulaciju digitalnih imovina koji je ovog juna izdala međuvladina Radna grupa za finansijske mere (FATF).

FINMA stroža od FATF-e

FINMA naglašava da preduzeća iz sektora blokčeina ne mogu biti izuzeta od postojećih regulatornih standarda u zemlji, poput Zakona o suzbijanju pranja novca (AML). To je još kritičnije s obzirom na to da kontrolor vidi pojačanje rizika poput pranja novca i finansiranja terorizma kada je u pitanju pseudoanonimni blokčein mehanizam.

Stoga se od pružaoca blokčein usluga traži da sprovede KYC provere, prateći pristup zasnovan na praćenju rizika njihovih poslovnih odnosa i obaveste Kancelariju za izveštavanje o pranju novca u Švajcarskoj ukoliko utvrde sumnjive aktivnosti na svojim platformama.

Regulator naglašava da njegove odredbe treba tumačiti na tehnološki neutralan način: stoga se zahteva da se informacije o klijentima i korisnicima koji se prenose platnim nalozima primenjuju i na blokčein plaćanja na isti način kao i kod bankovnih transfera.

Takve informacije, međutim, ne moraju da se prenose putem blokčeina, već se mogu pružiti korišćenjem drugih komunikacijskih kanala.

FINMA napominje da se odriče od smernica FATF-a odbijajući da izuzme plaćanja koja uključuju neregulisane provajdere novčanika.

Preterani zahtevi?

FINMA napominje da trenutno ne postoji sistem - nacionalni ili međunarodni - koji može pouzdano prenositi identifikacione podatke za blokčein plaćanja. Niti je do sada uspostavljen bilateralni sporazum između pojedinih pružaoca usluga.

Ukoliko se ubuduće uspostave takvi sporazumi ili mehanizmi za razmenu podataka, navodi se da bi se od njih moralo zahtevati da uključe pružaoce usluga koji su podvrgnuti odgovarajućem AML  nadzoru.

Izvori na društvenim mrežama tvrde da je FINMA odobrila bankarske licence za dva provajdera blokčein usluga, Sygnum i Seba.