Bank of Ayudha na Tajlandu je u saradnji sa jednim od najvećih imena u tehnološkoj industriji IBM-om, razvila blokčein test projekat. Test ima za cilj da pojednostavi proces upravljanja ugovorima pomoću tehnologije distribuiranog registra (DLT).

Poboljšane RPT transakcije (transakcije povezanih strana)

Gore pomenuta banka je peta po veličini na Tajlandu kada se u obzir uzmu sredstva, depoziti i krediti. Oni pružaju širok spektar finansijskih usluga, uključujući kreditne kartice, osiguranje, trgovanje hartijama od vrednosti kao i konsalting.

Oni rade na hiljade ugovora i transakcija iz dana u dan, tako da je za banku od velikog značaja da poboljša svoju efikasnost procesa, putem modernog i bržeg pristupa. Nakon nekoliko meseci saradnje, banka i IBM su ispunili očekivano. Složili su se da je sposobnost RPT poboljšana u oblasti transparentnosti, sigurnosti podataka i opštih operacija.

U saopštenju za medije, Voranuh Dejakaisaja, glavni i odgovorni za informacije i operacije u banci je izjavio:

"Počeli smo sa testiranjem pilot projekta prošle godine i rezultati su zadovoljavajući. Cilj je bio digitalizacija birokratskih procesa, čuvanje dokumenata sa informacijama o autentičnosti i odobrenim informacijama u bazi podataka koja se zasniva na blokčeinu i proširiti svoju servisnu platformu preko banaka i naših ekspozitura."

Manje grešaka i više sigurnosti

Zbog ovog blokčein test projekta banka je testirala potencijalne prednosti tehnologije u unapređenju efikasnosti svojih osnovnih poslova. Utvrdili su da pouzdanost enkripcije obezbeđuje "brzu razmenu potrebnih informacija od strane učesnika transakcije". Pored toga, primetno je kako blokčein tehnologija može biti od velike pomoći u poboljšanju transparentnosti davanjem kontrole različitim stranama i omogućavanjem brzog pristupa informacijama.

Gospođa Parnsi Amataiakul, generalni direktorka kompanije IBM Tajland je dodala:

"Uspeh blokčein pilot projekta Tajlandske banke pokazuje koliki uticaj tehnologija može da ima na finansijski sektor. IBM ima čast da sarađuje sa Bank of Ayudha kako bi se obezbedila efikasnost i transparentnost u procesu upravljanja procesima, a samim tim i napravila prekretnica u oblasti finansijskih inovacija na Tajlandu.”


 

Pripremio: Miodrag Radonjić