Cena itara prolazi kroz korekciju prema  rastućem trendu. Iter je trenutno na ključnoj tački otpora gde je najočekivaniji  rast nestabilnosti.

Itirijum

Cena Itara je na vrhu srednjeročnog odskoka prema rastućem trendu od  5,8 dolara. Neki optimisti su postavili naloge za kupovinu bitkoina na projektovanom vrhu korekcije s obzirom da postoji mala šansa za odgovarajući odskok cene. Zbog toga se cena susreće sa značajnim otporom na tim tačkama. Kao sto možemo videti, cena Itera je zaustavljena na tom nivou i nakon toga formirala ravnu liniju. To ukazuje na to da su optimisti bili daleko brojniji i nalozi za prodaju su postavljeni ispod nivoa od 9,3 dolara. Ova situacija je manje profitabilna za velike kratkoročne prodavce.

Međutim, kada određeni trend nema dovoljnu podršku da se nastavi, osećanja trgovaca se obično menjaju. Kao što možemo videti iz prestanka prodajnih naloga, optimisti su se razdovojili u dve grupe.  Neki trejderi se drže svojih narudžbina očekujući nastavak silaznog  talasa prema 9,3 dolara. Drugi optimisti su postavili svoje naloge za kupovinu na nivo od 5,8 dolara što je najveći mogući odskok cene ka dole. Ovakva situacija može dovesti do jednog od dva najverovatnija scenarija, ili će cena itera ponoviti pad, odksočiti i nastaviti svoj rastući trend prema najmanje 10,5 dolara ili će se učauriti i formirati zaokret na 9,3 dolara praćen padom prema najmanje 8,2 dolara. Postoji i treća opcija koja će se dogoditi ako veliki prodavci uđu u igru. U tom slučaju neće biti utvrđenja cene na određenom nivou. Cena će umesto toga jednostavno ignorisati ključne nivoe od 9,3 dolara, međutim, u najvećem broju slučajeva posle pada, cena se vraća na početnu tačku poslednjeg značajnog otpora.

Da bi se trend rasta nastavio iter mora preći nivo od 10,5 dolara. Veći kupci se mogu pokazati na tom nivou. U tom slučaju bi se desilo lažno probijanje kroz vrh rastućeg trenda na 11,6 dolara.

Itirijum Klasik

Cena Itirijum Klasika nastavlja svoju korekciju ka trendu rasta. ETC nije uspeo da formira zaokret na nivou od  1,5 dolara. Nedostatak podrške od strane kupaca je izazvao pad prema ključnim nivoima od  1,27 dolara. Cena ETC se utvrdila na tom nivou što je prvi znak da će cena pasti.

Sadašnja situacija sa trgovačkim prestankom naručivanja ide u korist pesimistima. Ali da bi pad bio izvesniji moramo da vidimo formiranje okretnog talasa. U suprotnom, dogodiće se sličan scenario onom koji smo videli na 1,5 dolara iako će ovog puta biti obrnuto. Neki optimisti misle da je nivo od 1,27 dolara vrh korekcije cene prema celom trendu rasta. Ostali kupci koji su većina se nalaze blizu 0,75 dolara očekujući niskosilazni ravnolinijski talas. Ako cena formira okret i probije otpor na 1,27 dolara suočiće se sa ključnim nivoom na tački otpora od 0,75 dolara što će najverovatnije zaustaviti dalji pad.

Da bi nastavio da raste cena ETC mora da prođe ključnu liniju koja se nalazi blizu 1,4 dolara. Veliki obim prodajnih naloga na tom nivou će pružiti ozbiljan otpor rastu cene. Da bi se potvrdio nastavak trenda rasta moramo da vidimo zaokret na tom nivou. Akumulirani obim stopiranih naloga verovatnije je da će se odraziti na cenu pre nivoa od 1,4 dolara.

Ključne tehničke analize gde je najverovatnija promena trenda:

  • Cena Itera trenutno bira svoj pravac. Da bi se trend rasta cena nastavio mora da se formira zaokret na 10,5 dolara.
  • Cena Itirijum Klasika je na vrhu korekcije prema trendu rasta. ETC ima šanse da dublje pada ali prvo moramo da vidimo potvrde u formiranju zaokretajućeg talasa. Da bi cena nastavila da raste trebalo bi da se formira rastući zaokret blizu 1,4 dolara.